Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2016

Podzimní škola Zdravých měst – 2. – 4. listopad 2016

Koordinátor pro místní Agendu 21 se v rámci pravidelného vzdělávání účastnil Podzimní školy Zdravých měst, tentokrát v hostitelském městě Krnov. Protože absolvoval všechny tři bloky průběžného vzdělávání mohl se přihlásit ke zkoušce formou ústního testu. Zkouška se konala třetí den této školy a náš koordinátor zkoušku splnil a získal tzv. Zlatý certifikát. To je jedna z podmínek postupu městské část k získání kategorie “C”.

Certifikát


Den zdraví – 15. říjen 2016

Městská část zorganizovala za finanční podpory HMP Den zdraví. Zdravotní část proběhla ve spolupráci se SZÚ, ČČK a lékaři FNKV. Realizační tým Státního zdravotního ústavu prováděl vyšetření krevního tlaku, měření cholesterolu, měření tělesného tuku, stanovení BMI a nácvik samovyšetření prsou a varlat. Celkový počet vyšetření dosáhl krásného počtu 175, na některá vyšetření se tvořily fronty. Dva lékaři FNKV vyšetřovali znaménka a pihy. Tato vyšetření byla ve velkém zájmu občanů, oba lékaři byli v obležení prakticky po celý den. Pracovníci ČČK zaujali návštěvníky nácvikem první pomoci a ukázkami život zachraňujících postupů.

Další částí programu byla poradna zdravého životního stylu a po celý den probíhaly kurzy cvičení pro zdravá záda a podobné pohybové aktivity. Této části programu se zhostily zkušené lektorky těchto kurzů.

Doplňkovým programem byly zábavné pohybové aktivity, ať to již byla možnost kolektivní hry BumperBalls nebo skákací boty Poweriser. Pro nejmenší byly připraveny dva skákací hrady a trampolína. Všechny atrakce byly pod vedením zkušených instruktorů, takže ani k žádným zraněním nemohlo dojít a nedošlo.

Plakát  Program  Zápis  Fotogalerie


Veřejné fórum – 4. říjen 2016

Toto setkání se uskutečnilo v aule Základní školy a mateřské školy ve Slivenci. Akci zahájila starostka městské části RNDr. Jana Plamínková, která přivítala účastníky Fóra a pohovořila o krocích, kterými vedení městské části směřuje k udržitelnému rozvoji. Jako host vystoupil ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR ing. Petr Švec. Občané v diskusi stanovovali strukturovaně problémy podle jednotlivých tematických stolů. Těmi byli Občan a úřad, územní rozvoj, ekonomika a služby, doprava a cyklistická doprava, životní prostředí, kultura, sport a volný čas, sociální oblast, zdravotnictví a vzdělávání. Následně hlasováním stanovili 10 nedůležitějších problémů, které by měla radnice řešit. Celkem se setkání zúčastnilo 40 občanů, kterým děkujeme za aktivní přístup k otázkám rozvoje městské části a zpětnou vazbu formou hodnotícího dotazníku, abychom věděli, co zlepšovat.

Plakát  Zápis a vyhodnocení ankety  Fotogalerie


Komunitní plánování U Jezírek – 19. září 2016

V  pondělí 19. 9. 2016 proběhlo druhé setkání s obyvateli lokality U Jezírka nad návrhem studie řešení veřejných ploch a komunikací v této lokalitě, které zpracoval atelier Projektil architekti s. r. o. Studie vychází z  námětů občanů z  minulého komunitního plánování, ale respektuje omezení daná vlastnictvím pozemků, hydrogeologickými podmínkami lokality, zastavěností a  veřejné plochy a  komunikace pojímá jako tzv. sdílený prostor. Celá lokalita je obytnou zónou a nově by měla mít definována jak parkovací stání ve všech ulicích, tak materiálově a vizuálně odlišený pás po celé délce ulice Frančíkova pro pěší a také prostor křižovatek. Studie bude podkladem pro zpracování projektu na úpravy komunikací po výměně zastaralého vodovodního řadu.

Pozvánka  Zápis


Slivenecký burčák – 10. září 2016

Druhou zářijovou sobotu jsme si mohli ve Slivenci užít prvního letošního burčáku. Před lety zavedenou akci pořádala i letos městská část na slivenecké návsi u rybníka. Od ranních hodin svítilo slunce na září nebývalou silou a po poledni přivítala první návštěvníky vskutku rozpálená náves. Z pódia zněly známé lidové či zlidovělé písničky z akordeonu Jindry Kelíška, a to např. z dílny Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, Jaroslava Uhlíře či Jarka Nohavici. Harmoniku vystřídalo divadelní představení pro děti. Pohádka Princ Jaromil v podání Divadla Studna potěšila hlavně nejmenší diváky. Pro ně i pro jejich rodiče byl také připraven úžasný svět her. Zahrát si čáru, pustit se za devatero pohádkou, vystřílet hradní okna nebo proběhnout opičí dráhou, to byla v tom vedru opravdu výzva. Někteří spíše uvítali možnost si ve stínu Loutkového ateliéru vyrobit toho „svého Jaromila“. Až když slunko zašlo, zaplnila se zcela náves milovníky šumivého moku, nastoupil cimbálový soubor Michala Horsáka a v příjemně poklidné atmosféře lidových písniček postupoval večer až k samému závěru. O dostatek výborného burčáku z Moravy se postarala slivenecká vinotéka PrimaWine, stejně jako o vynikající občerstvení, z něhož je třeba vyzdvihnout především palačinky paní Pavlínky, lehké jako vánek. Kdo se ukryl před horkem v přilehlé kavárně Selanka, také nelitoval a k pivu neodolal škvarkovým plackám paní Terezky. Pohoda u rybníka byla taková, že by se chtělo zůstat snad až do rána bílého…

Pozvánka  Zápis  Fotogalerie


Komunitní plánování Habeš – 25. květen 2016

Dne 25.  května se uskutečnila schůzka s  občany lokality HABEŠ nad problematikou výhradně této oblasti. Jednání bylo velmi konstruktivní, radnice získala řadu podnětů a  informaci, co trápí občany v  této lokalitě. Jednalo se o drobné podněty týkající se údržby zeleně, dopravních značek apod. Z oblasti těch náročnějších (hlavně finančně i časově) se přítomní občané se shodli na několika zásadních požadavcích. Občanům chybí chodník od ulice K Lochkovu a požadují vybudovat chodník v  celé délce ulice Frančíkova, minimálně od zastávky BUS k prvnímu domu. Ohledně omezení hlukové zátěže požadují zvýšení stávajících a dostavbu chybějících protihlukových bariér u Pražského okruhu i u  komunikace K  Barrandovu. Zásadní nesouhlas vyslovili občané k připravovanému zařazení obslužné komunikace do místních komunikací III. třídy a její napojení na Pražský okruh, celkově se obávají zvýšení hlukové zátěže v jejich domech.

Pozvánka  Zápis


Slivenecký hafík – 7. květen 2016

Soutěžilo se v několika disciplínách – v poslušnosti, v chytání piškotů, v aportování, a nechyběla ani proslulá slivenecká překážková dráha. Všichni zúčastnění bojovali s velkým nasazením a posléze byli zaslouženě odměněni hodnotnými cenami. Hosté se mohli občerstvit výbornými koláči a čajem nebo kávou, které připravila školní jídelna. Přišli nejen lidé s pejsky, ale hezké odpoledne na školní zahradě přilákalo také maminky s dětmi. Všichni si užívali pěkného počasí a skvělé atmosféry. Věřte, že pro vaše pejsky je v rámci tzv. „socializace“ takové setkávání s jinými psy, ale i dětmi a lidmi velmi důležité. Poděkování patří paní ředitelce Rosové za poskytnutí nádherného areálu školní zahrady, personálu školní jídelny za občerstvení a samozřejmě dobrovolníkům z řad učitelů. Panu MVDr. Váchovi za odborný dozor a samozřejmě pracovníkům úřadu naší MČ a dalším dobrovolníkům, kteří obětovali část víkendu, aby pomohli.

Pozvánka  Zápis  Fotogalerie


Participativní rozpočet – 27. duben 2016

V rámci zapojování veřejnosti do rozhodování radnice jsme se rozhodli vyčlenit část z rozpočtu na participativní rozpočet. Chceme, aby občané sami si určili do čeho a jakým způsobem budeme investovat finanční prostředky z rozpočtu. Prvním krokem je vyčlenění částky, kterou zastupitelstvo určí. Zároveň je nutné, aby tento záměr zastupitelstvo schválilo. Tím budou odstartovány přípravy tohoto projektu.

Usnesení


Komunitní plánování Strategický plán – 13. duben 2016

Na komunitním plánování ke Strategickému plánu se sešlo cca 30 občanů, kteří se seznámili jednak se stávajícím Strategickým plánem Slivence a Holyně i s připravovaným Metropolitním plánem. V  diskusi občané prosazovali zbudování centra s obchůdky v areálu Křižovníků, výstavbu chodníků, zklidnění dopravy pomocí měřiče rychlosti a  výstavbu protihlukových opatření u  Pražského okruhu a  ulice K  Barrandovu. Negativně hodnotí záměr zařazení „obsluhy“ pod Habeší do místních komunikací a  s  tím související odstranění protihlukové bariery. Protože se diskuse soustředila spíše na lokální problémy místo koncepčních návrhů, naplánujeme další komunitní plánování nad jednotlivými lokálními problémy.

Pozvánka  Zápis


Vzdělávací program k udržitelnému rozvoji – 1. duben 2016

V rámci vzdělávání úředníků v oblasti udržitelného rozvoje a kvality života všichni naši úředníci absolvovali vzdělávací program “Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života”. Seminář organizovala Národní síť Zdravých měst a lektorem byl zkušený ředitel NSZM ing. Petr Švec. Seminář proběhl na Praze 4 a zúčastnili jsme se společně s kolegy z úřadu Městské části Praha 12.


Velikonoční jarmark – 19. březen 2016

V sobotu se konal na návsi u sliveneckého rybníka velikonoční jarmark. Tentokrát, ač jaro ještě ani neklepalo na dveře, si návštěvníci mohli užít hned několika atributů jara. Zavítala k nám například zvířata ze statku rodinné farmy na Příbramsku. Jehňata, kůzlata i oslík v improvizované ohrádce těšili malé i velké. Z řeporyjské Základní organizace včelařů svazu včelařů přivezli mobilní naučnou stezku nabitou zajímavými informacemi ze života včel. Návštěva včelařů byla (jak jinak) spojena s prodejem medu a včelích produktů. U stánků se zapomenutými řemesly si pak bylo možné pod odborným dohledem uplést pomlázku z mladého vrbového proutí, obarvit kraslici z husího vejce, vyrobit svíčku nebo zkusit příst na kolovrátku z pravého ovčího rouna. Ke koupi byly výrobky perníkářky, trdelník, drobné dárky pro radost, květiny. Svůj stánek otevřel také Slivenecký klub Švestka s maličkostmi vyrobenými ve výtvarných a keramických kurzech. Rodinné centrum Pecka připravilo tradiční tvůrčí dílny pro děti. Děti také v průběhu odpoledne bavil kejklíř svými veselými vstupy. Občerstvení v podobě čerstvé velikonoční nádivky, mazance, teplých palačinek, či velikonočního piva zajišťovala kavárna Selanka a vinotéka PrimaWine až do večerních hodin a k tomu všemu hrál Pražský pouťový orchestr.

Pozvánka  Zápis  Fotogalerie


Komunitní plánování Park Granátová – 22. únor 2016

Komunitní plánování s občany nad projektovým návrhem architektky Ing. Jany Kohlové na možné uspořádání budoucího parku. Návrh obsahuje vegetační clony, okruh na Inline bruslení, odpočívadlo, rekreační louku, záhony, mlatové cesty a herní prvky dětského hřiště, volejbalové víceúčelové hřiště a venkovní stolní tenis. Současně byla představena druhá studie návrhu projektu od akad. arch. Jindřicha Kočího. Tento návrh více prosazuje přírodní park s vodními plochami, vlastním ekosystémem a typ parku pojmout spíše jako malou botanickou zahradu.

Pozvánka  Zápis


Slivenecký masopust – 24. leden 2016

V  neděli 24.  1. odpoledne se uskutečnil ve Slivenci masopust. Jak je tomu již deset let tradicí, organizovala jej městská část spolu s místními podnikateli i neziskovými organizacemi. Užili jsme si jej ve veselém průvodu, který proskotačil ze slivenecké návsi až do Holyně. Celý masopust každoročně provázejí vůně a chutě vynikajících zabijačkových dobrot věrného sponzora – místního Řeznictví Görgl. Odpolední sraz maškar u rybníka osvěžila svou produkcí kapela Třehusk, kejklíři na chůdách a trhovci se svými masopustními lahůdkami. Kavárna Selanka podpořila veselici vlastnoručně napečeným pekáčem škvarkových placek. Poté, co se placky snědly, průvod se pod velením kejklířů na chůdách vydal na pochod směrem k řeznictví a dále do otevřených dveří vinotéky PrimaWine. Tam na všechny čekalo, jak jinak, vínečko v podobě voňavého a horkého „svařáčku“. Když se vypilo do dna, průvod zamířil do Holyně. V Holyni poskytla restaurace U Knotků svůj sál pro hudbu, tanec, tombolu i konzumaci…Veselo i syto bylo, tak, jak má o masopustu být.

Pozvánka  Zápis  Fotogalerie