Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2017

Komunitní plánování o pozemku ovčína – 9. října 2017

Jednalo se o komunitní plánování o využití pozemku č.parc. 471 a 470/1 k.ú. Slivenec – bývalý „ovčín“ pro potřeby občanů Slivenec.

Pozvánka     Zápis


Komunitní plánování o Holyni – 2. října 2017

Komunitní plánování na téma jak co nejlépe pro občany Holyně využít plochu parcely č.163/1, k.ú. Holyně – bývalá nádrž U Smolnic

Pozvánka     Zápis


Den zdraví ve Slivenci – 23. září 2017

Udělejte něco pro sebe a přijďte na  Den zdraví, který se uskuteční v sobotu 23. září 2017 od 13:00 do 17:00 hod.

V budově úřadu si můžete v Klubu seniorů (přízemí) nechat zkontrolovat mateřská znaménka, v zasedacím sále (1. patro)  nechat změřit celkový cholesterol, tělesný tuk, BMI, cukr, krevní tlak,kyslík v krvi spirometrem, poradit se ve výživové poradně, poradit se s žilními problémy a osteoporozou.

Na návsi u rybníka bude stánek Českého červeného křížem, oblastního spolku pro Prahu 1, který Vás seznámí se základy první pomoci, předvede jak se ošetřují typická zranění a ukáže Vám základy resuscitace. Děti si mohou zaskákat ve skákacím hradu a všichni si mohou   vyzkoušet nový moderní sport paddleboard na obecním rybníku. U Café le Papillon bude připravena prezentace a ochutnávka zdravých potravin.  Ve Fit Švestce ( Ke Smíchovu 315) je připravena ukázka lekcí různých druhů cvičení : od 13:00 hod Tabatou za zdravím, od 14:00 hod Kondiční cvičení pro zdraví, od 15:00 Pilates a od 16:00 hod cvičení pro zdraví záda. Přijďte vyzkoušet, které cvičení Vám bude nejlépe vyhovovat. K ukázce Vám stačí pohodlné oblečení. Těšíme se na Vás.

Celá akce je v rámci  Místní agendy  21, koná se pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a je finančně podpořena z rozpočtu MHMP.

Plakát    Zápis     Fotogalerie

   


Slivenecký burčák – 9. září 2017

V sobotu 9. září se na slivenecké návsi uskutečnila slavnost mladého vína – tradiční Slivenecký burčák. Během celého odpoledne probíhal u rybníka také program pro děti. Nejdříve z pódia bavil nejmenší návštěvníky princ Všudybyl v podání Pepíno Kašpara. Kreativní a zábavný Úžasný svět her určený pro všechny návštěvníky mezi 0-100 let byl potom k dispozici pro všechny hravé a soutěživé, stánek Kosího zobu lákal na zdravé občerstvení a v jednotlivých vstupech hráli a zpívali pod taktovkou kapelníka Lukáše Fišera hudebníci Pražského pouťového orchestru. Písničky Jaroslava Ježka, Karla Hašlera i mnohé lidové písničky motivovaly k tanci i zpěvu, podkreslovaly atmosféru u burčáku z Bílovic, který zajistila vinotéka PrimaWine. Burčáku bylo dostatek a zrál na návsi až do setmění…

Zápis    Plakát


Slivenecký hafík – 9. září 2017

V sobotu 9. září 2017 se od 14:00 hod uskutečnila v zahradě základní školy ve Slivenci soutěž domácích mazlíčků s názvem Hafík 2017.

Soutěžilo se v kategoriích velký pes, malý pes a dítě a pes. Mazlíčci dokazovali svoji šikovnost na překážkové dráze, kde museli zvládnou slalom, kladinu, průběh tunelem, přeskočení a přelezení překážky, dále museli prokázat svoji poslušnost, šikovnost i to jakou mají inteligenci. Zároveň byl vyhlášen nejmladší a nejstarší psí účastník.

Díky krásnému počasí byla návštěvnost vysoká, soutěže se zúčastnilo celkem 22 pejsků se svým doprovodem.

O veterinární dozor se postaral MVDr. Jan Vácha, velký dík patří zejména ředitelce ZŠ a MŠ Praha – Slivenec Mgr. I. Rosové a všem jejím kolegům za pomoc při organizování soutěže a za výborné občerstvení, pracovníkům úřadu MČ Praha – Slivenec, dobrovolníkům a hlavně paní Martině Havlíkové, zastupitelce MČ Praha – Slivenec za celkovou přípravu soutěže.

Zápis   Plakát   Fotogalerie


Velikonoční jarmark – 8. duben 2017

V sobotu 8. dubna se konal na slivenecké návsi velikonoční jarmark. Přivítali jsme slunečné počasí, prodejce ze Slivence, Holyně a přilehlého okolí, cvičené kozy, flašinetáře, divadlo Teatr novogo vremja, košíkáře, dráteníka, barvíře, a také včelaře z Ořecha, živé včely, i malé výtvarníky. Stánek s výrobky zaručeně hand made otevřela slivenecká základní škola i Klub Švestka. Mohli jsme ochutnat mazance, palačinky, víno, i trdelník. Mohli jsme se sejít se, poklábosit, zazpívat si, něco si vyrobit, něco dobrého ochutnat…

Poděkování patří všem, kdo se na tom podíleli, připojili…

Zápis   Plakát   Fotogalerie


Jsme na Facebooku! – 10. březen 2017

Jeden z cílů Plánu zlepšování v rámci místní Agendy 21 bylo spustit další komunikační kanál pro styk s občany. Přestože nemá nikdo z úředníků zkušenosti s tímto kanálem, společnými silami se podařilo spustit stránku naší městské části na facebooku. Prosíme jen o shovívavost, jestli se Vám nebude naše stránka líbit, budeme na ní usilovně pracovat abyste dostávali aktuální informace ještě rychlejším způsobem než dosud.

Budeme rádi, když se stanete fanouškem naší stránky https://www.facebook.com/mc.praha.slivenec/

Všem fanouškům předem děkujeme 🙂


Beseda Kotlíkové dotace – 1. březen 2017

Besedu jsme uspořádali pro občany naší městské části a pozvali jsme i “sousedy” z Radotína, Lochkova a Řeporyjí. Chtěli jsme přiblížit tuto možnost občanům, protože se domníváme, že obecně známé informace mohou na občany působit jako něco nesplnitelné, obtížně dosažitelné. Pozvali jsme paní Ing. Zlatuši Janákovou z MHMP, která pracuje přímo jako kontaktní úředník pro přijímání žádostí. Besedy se zúčastnilo 20 spoluobčanů a paní Janáková precizně zodpověděla všechny položené dotazy. V úvodní prezentaci občanům detailně okomentovala všechny podmínky pro získání dotace. Na závěr všichni hodnotili besedu jako vysoce přínosnou a tím setkání splnilo své poslání.

Děkujeme všem za účast!


Participativní rozpočet – veřejné setkání – 8. únor 2017

Proběhlo úvodní veřejné setkání k projektu Participativní rozpočet naší městské části. Účast byla nevalná, zdá se, že občany tato možnost podílet se na realizaci části rozpočtu radnice lidi neoslovila. Občané celý projekt chápali jako nějaké úkolování občanů, nucení k něčemu. Zřejmě nebylo pochopeno, že je to nabídka možnosti, jak dosáhnout realizace svého nápadu radnicí. Jak se “vytáhnout” před sousedy, že to či ono je můj nápad, který se v obci realizuje. Bohužel byli i tací, kteří by sice asi měli nápad, ale nehodlají pro to nic udělat. Ale věříme, že aktivní občané nakonec se do participativního rozpočtu zapojí.