Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 
Důležité odkazy
 Důležité:
Portál veřejné správy České republiky  http://www.portal.gov.cz
Občan na úřadě
 http://www.mvcr.cz
Magistrát hl.m.Prahy  http://www.magistrat.praha-mesto.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  http://www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra ČR
 http://www.mvcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR http://www.justice.cz