Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 


 

Úvodní strana  >  Mapa webu

Mapa webu: www.praha-slivenec.cz
         
  Úvodní strana      
       
  Úřad městské části      
  Úřad MČ, agendy úřadu    
  Kontakty, zaměstnanci úřadu    
  Úřední deska    
  Úřední deska (archív roku 2009)  
  Úřední deska (archív roku 2008)  
  Úřední deska (archív roku 2007)  
  Podatelna    
  Povinné info    
  Rozpočet    
  Veřejné zakázky    
  Vyhlášky a nařízení    
   - Místní poplatky    
  Poplatek ze psů  
  Poplatek za užívání veřejného prostranství - zábor
  Granty    
  Stavební akce MČ    
  Správní úřady    
  Formuláře a žádosti    
  Jak si zařídit (životní situace)    
  Městská policie    
       
       
  Volené orgány      
  Zastupitelé MČ Praha-Slivenec  
      Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 15.10.-16.10.2010
      Informace pro voliče
   Informace MV
   Výběr z častých otázek - informace jak můžete upravovat hlasovací lístky apod.
  
Rozdělení Prahy do sedmi volebních obvodů - odpověď na časté dotazy

    ♦  Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení termínu voleb
    ♦  Usnesení ZMČ Praha-Slivenec  o počtu  členů zastupitelstva
    ♦  Oznámení o počtu volebních obvodů a členů ZMČ Praha-Slivenec
    ♦  Oznámení o době a místě konání voleb do ZMČ Praha-Slivenec a do ZHMP
            Oznámení
            Volební okrsek č. 379-ulice
            Volební okrsek č. 380-ulice
    ♦  Jmenování zapisovatelů OVK
    ♦  Vyhrazení ploch na vylepení volebních plakátů
      Zvolení členové zastupitelstva do MČ
(Výsledky voleb 2010 do zastupitelstva MČ a do zastupitelstva hl. m. Prahy)
         
  Výbory a komise    
  Zprávy a zápisy z komisí a výborů  
  Veřejná zasedání ZMČ    
  Zápisy ze zasedání ZMČ    
  Slovo starostky  
  Plnění volebního programu    
  Výsledky voleb    
       
       
  Škola/školka      
  Základní škola Praha-Slivenec    
  Historie slivenecké školy    
  Úvodní slovo ředitelky školy    
  Školská rada    
       
       
  Spolky, organizace      
  Slivenecký klub Švestka    
  Otevření Sliveneckého klubu Švestka
   - Klub seniorů Slivenec    
  Schůzky seniorů  
  Zájezdy  
  Užitečné info  
  Články a fotografie  
   - Obecní divadýlko Knoflík    
   - Rodinné centrum Pecka    
  Občanská sdružení    
  OS GAMA    
  OS Habeš    
  OS Na Kraji    
  OS Přátelé Slivence    
  Sportovní kluby    
  Fotbalový klub AFK Slivenec    
  Sportovní klub Slivenec    
  Spolky    
  Český červený kříž    
  Myslivecký spolek    
  Včelaři    
  ZO chovatelů poštovních holubů