Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 

Úvodní strana  Úřad městské části Praha-Slivenec  > Dokumenty, formuláře, žádosti

Dokumenty, formuláře, žádosti

Běžné formuláře lze získat v kanceláři ÚMČ na adrese:
Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz

 

 Žádost o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace):
 • osobně na podatelně MČ Praha – Slivenec
 • písemně na adrese úřadu: Úřad městské části Praha - Slivenec
  K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
  tel: 251 818 044, fax: 251 811 587
 • Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu s e-mailovou adresou:  slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz

 Formuláře dostupné na Úřadě MČ Praha-Slivenec:
Kácení dřevin
Jak na zeleň a kácení.doc (informační leták ke stažení)

Termín kácení dřevin je vždy od 1.11. do 31.3.

Povolení kácení podléhají dřeviny o obvodu kmene větším než 80cm ve výšce 130 cm nad terénem nebo keře zabírající plochu větší než 40m2. U stromů s menším obvodem stačí v případě fyzické osoby pouze oznámení o kácení dřeviny, není potřeba žádat o povolení. Právnické osoby žádají o povolení vždy. Je-li pozemek, na kterém roste strom určený ke kácení, ve vlastnictví většího počtu osob, je nutné, v žádosti i v oznámení, doložit souhlas všech vlastníků. V případě, že o kácení žádá nebo oznamuje pouze nájemce pozemku, je nutný souhlas vlastníka popř. vlastníků.
K žádosti i k oznámení je nutné doložit situační nákres, doklad o vlastnictví pozemku, popř. fotodokumentaci.
Vyřízení žádosti o povolení kácení může v případě nedodání všech potřebných informací trvat i déle než 30 dnů, proto je třeba podat žádost nejlépe do konce měsíce ledna
Rybářský lístek
 • V podatelně úřadu vyplní žadatel formulář  "Žádost o vydání rybářského lístku"
Formuláře k místním poplatkům:
Místní poplatek ze psů.doc (informační leták)
 

 Formuláře dopravně - správních agend MHMP:

 Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě:  Úřad městské části Praha 5
     (ke stažení zde)
 

Formuláře ke stažení - kancelář tajemníka


 Formuláře ke stažení na portále MVČR
 1. Informace
 2. Občanské průkazy
 3. Cestovní doklady
 4. Cizinci (Foreign Nationals)
 5. Důchody a výsluhy MV
 6. Evidence obyvatel
 7. Odškodnění obětí okupace
 8. Rodná čísla
 9. Úřady samospráv
 10. Zbraně a střelivo
 11. Lustrace
 12. Pro krajské a obecní úřady
 13. Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

 Formuláře ke stažení na portále Státní správa

Formuláře Ministerstva vnitra a Policie ČR

 • Vzory formulářů Ministerstva vnitra - Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení...
 • Záznam o dopravní nehodě - Dokumentace průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Formulář ze serveru www.aba.cz (PDF, 68 kB)

Tiskopisy Ministerstva financí

Formuláře České správy sociálního zabezpečení

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Formuláře Ministerstva spravedlnosti

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Jednotný registrační formulář - Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k jednotným registračním formulářům podávaným na "Centrálních registračních místech", zřízených na obecních živnostenských úřadech. Na "Centrálním registračních místě" může fyzická i právnická osoba ohlásit živnost, podat žádost o koncesi, učinit oznámení vůči finančními úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce.

Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny

 
 Upozornění


Pro elektronické podání můžete rovněž využít datových schránek.

  Id datové schránky ÚMČ Praha-Slivenec je:
                        
7p9bt2g