Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 

Úvodní strana  Úřad městské části Praha-Slivenec  > Řešení životních situací

Řešení životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
 • občan - obyvatel MČ
  (popisy postupů pro řešení životních situací)
   
 • sociální služby pro občany MČ
   
 • podnikatel
  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  (Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
 
Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz

Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz


Informace pro obyvatele hl. m. Prahy
(Magistrát hl.m.Prahy:)
         http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit
 
Seznam životních situací, které vyřešíte na místně příslušném úřadě MČ Praha 5
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní sociální podpora: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra
Český úřad zeměměřický a katastrální
 
 Upozornění


Pro elektronické podání můžete rovněž využít datových schránek.

  Id datové schránky ÚMČ Praha-Slivenec je:
                        
7p9bt2g

 
vloženo dne: 26.3.2013
UPOZORNĚNÍ!!!
Vážení občané,
získat úřední adresu je možné pouze zrušením údaje o místu trvalého pobytu občana vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, ve které je občan přihlášen k trvalému pobytu.
Přihlásit se k trvalému pobytu na úřad NELZE!!!

[Odkaz: Dokument]