Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 Archiv úřední desky

Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce MČ Praha - Slivenec.

Historie úřední desky 2016
Historie úřední desky 2015
Historie úřední desky 2014
Historie úřední desky 2013
Historie úřední desky 2012
Historie úřední desky 2011
Historie úřední desky 2010
Historie úřední desky 2009
Historie úřední desky 2008
Historie úřední desky 2007


Sejmuté údaje jsou na základě zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů"
přístupny k nahlédnutí pouze v kanceláři Úřadu městské části Praha-Slivenec.
 

  Upozornění

Pevná úřední deska je umístěna před budovou ÚMČ (v ulici K Lochkovu 6).

Obecní vývěsky jsou umístěny:
Holyně – Nám. Pod Lípou
Slivenec – křižovatka ul. Ke Smíchovu
a K Holyni

a na plotě ZŠ Slivenec

 

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb.
"O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva
Úřadu MČ Praha-Slivenec začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Slivenec,
popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách
v kanceláři Úřadu MČ Praha-Slivenec.

 
  Podpora

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)
po kliknutí přejdete na odkaz

popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.
po kliknutí přejdete na odkaz

Úřední deska Úřadu městské části Praha-Slivenec
 

text oznámení

datum
vyvěšení
zveřejnění do data
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení hlavní účetní / rozpočtář MČ Praha - Dolní Chabry. 1.6.2016 20.6.2016
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, Č.j. 27/2016
 
25.5.2016 10.6.2016
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu po pozemní komunikaci Višňovka Č.j. 26/2016
 
25.5.2016 10.6.2016
Vyhlášení výběrového řízení na tajemníka-tajemnici ÚMČ Praha-Kolovraty 20.5.2016  
MČ Praha - Čakovice - vyhlášení výběrového řízení na pozici REFERENT OBHSB.pdf 20.5.2016  
MČ Praha - Čakovice - vyhlášení výběrového řízení na pozici ÚČETNÍ, ROZPOČTÁŘ.pdf 20.5.2016  
Vyhlášení platnosti KO Horní Počernice , naše č.j. 25/2016 16.5.2016 16.6.2016
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ , naše č.j. 20/2016
 
4.5.2016 2.8.2016
Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Naše č.j. 23/2015
8.6.2015 8.6.2016