Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 
Výstavba kanalizace
6.10.2012 Výstavba splaškové kanalizace - informace pro obyvatele ul. Za Křížkem
V pondělí 10.10.2012 budou zahájeny práce na pokládce řadu splaškové kanalizace. Rozkopaný úsek bude až do doby zasypání neprůjezdný.
Omlouváme se předem za případné problémy.
Kontaktní osoba: stavbyvedoucí firmy Subterra  – pan Štípl tel: 606 094 330   

Podklady pro zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky  jsou k dispozici na ÚMČ Praha – Slivenec, územní souhlas vyřižuje odbor infrastruktury ÚMČ Prahy 5 :  http://www.praha5.cz, potřebná stanoviska (odbor ŽP Prahy 5, odbor ochrany prostředí MHMP, MČ Praha – Slivenec) a souhlasné stanovisko PVK.

[Odkaz: Oznámení]
6.10.2012 Zahájení prací na splaškové kanalizaci

[Odkaz: Oznámení]
28.7.2011 Uzavírky a objízdné trasy v souvislosti s budováním splaškové kanalizace ve Slivenci (srpen – listopad 2011)

Od 1. 8. 2011 bude uzavřen příjezd do Slivence ve směru od řeporyjské křižovatky, možný příjezd do Slivence je z holyňské křižovatky a od Lochkova.

Zároveň je uzavřena severní část ul. K Váze a Za Farou.

Linky autobusu 248 a 230 se bude ve Slivenci točit a do Holyně a směrem na Řeporyje bude přijíždět z ulice K Holyni.

OBJÍŽĎKOVÁ MAPA

[Odkaz: Informační leták]
24.2.2011 Splašková kanalizace
Po delší přestávce způsobené zimním mrazivým počasím se opět rozběhla výstavba kanalizace. Hlavní řady v ulicích Dominínská a Meskářova jsou již hotové, začalo se pracovat v ulicích K Rozvodně, U Sportoviště a Frančíkova. Průběžně po položení hlavního řadu se budou kopat odbočky k jednotlivým nemovitostem. Harmonogram prací a předpokládané termíny jsou uvedeny na obrázku. U uvedených termínů, mimo uzavírky hlavních komunikací, může dojít k drobným posunům vlivem počasí nebo technických komplikací. Ve všech ulicích, kde by mělo dojít k zahájení prací, budou obyvatelé informováni příslušnou firmou o přesném termínu zahájení.

Od 1.dubna se výstavba dotkne téměř všech obyvatel, protože dojde k uzavírce ulice K Lochkovu od ulice K Cikánce až po Frančíkovu. Pro autobusové linky je naplánována objízdná trasa zakreslená na přiložené situaci. Ve směru z centra pojede autobus ulicí Ke Smíchovu kolem školy, zabočí do ulice Za Farou a dále bude pokračovat doprava ulicí K Cikánce, kde bude u křižovatky s ulicí K Váze zřízena provizorní zastávka. Do Lochkova potom dojede po obslužné komunikaci mezi Jezírky a Lochkovem. Ve směru do centra pojede autobus po obslužné komunikaci zabočí na ulici K Cikánce, kde budou zřízeny dvě provizorní zastávky – jedna u ulice Mramorová a další až na konci u křížku. Uzavírka bude trvat až do 31.7.2011. Na ní bude od 1.8.2011 navazovat uzavírka západní části ulice Ke Smíchovu od křižovatky s ulicí K Lochkovu po ulici K Váze.

Stále platí upozornění z minulých čísel Mramoru: Všechny obyvatele výše uvedených ulic, kterých se tato výstavba dotkne, bychom chtěli požádat, aby si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na kanalizační přípojky , vyřídily si územní souhlas na odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 a zaevidovali se na PVK. Hodně lidí si již přípojky vyřizujete, ale stále je ještě dost takových, kteří vyčkávají. Vzhledem k tomu, že se s výstavbou bude plynule pokračovat v dalších ulicích, měli by si obyvatelé rozkopaných ulic pospíšit.
Někteří obyvatelé oblasti U Jezírek budou mít situaci komplikovanější, protože hlavní řad splaškové kanalizace je z důvodu velkých vzdáleností a nepříznivých spádových podmínek umístěn v poměrně velké hloubce, místy až 6m. I Když odbočka k hranici pozemku bude vyvedena v maximálním povoleném spádu, budou majitelé dotčených nemovitostí nuceni místo klasické revizní šachty vybudovat spádišťovou. Nemusíte se však děsit, projektanti s těmito šachtami mají zkušenosti a u každé nemovitosti zpracují danou situaci podle příslušných norem a předpisů. Projektovou dokumentaci a územní souhlas je třeba vyřizovat co nejdříve, protože vysazování odboček bude náročné a pokud někdo nebude mít o její vybudování zájem (podpořený zpracovanou dokumentací a územním souhlasem), bude se vysazení odbočky zvažovat.
24.2.2011 Objízdná trasa
24.2.2011 Harmonogram výstavby Zepris Skanska
 
 
 
 Dokumenty ke stažení