Úřad městské části Praha-Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec
tel: 251 818 044, 251 813 754, fax: 251 811 587
e-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz


 
Veřejné zakázky

Profil zadavatele:https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661

Zveřejněno dne Zakázka Uzavírka přihlášek
15.3.2016  Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku "Dodávka a montáž herních prvků na dětském hřišti U Svahu"
Lhůta pro podání nabídky je 6.4.2016 do 12,00 hodin.
6.4.2016

Ukončené veřejené zakázky
23.10.2015 Výběr technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP
Příloha:
Zadávací dokumentace ke stavební akci  " Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec".

 
2.11.2015
30.9.2015 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v podlimitní veřejné zakázce „Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ - Praha Slivenec“
VVZ Zveřejněno Oznámení o zakázce na VVZ " Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec".

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/626302

01_ZD Tělocvična Slivenec_MČ_PJ_22.9.2015.docx (174 kB)
02_Tělocvična Slivenec_výkaz výměr_BKN_9.9.2015.xls (2 MB)
Zadávací dokumentace ke stažení - zip (110 MB)

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

7.10.2015:
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám ve VZ “Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec“

14.10.2015:
06 Dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám ve VZ “Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec“
07_Stavební povolení_Těl. Slivenec_12.5.2010.PDF
08_ENB SO 02 Tělocvična.zip (990 kB)

15.10.2015:
Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám ve VZ
D.2.1.14 PŮDORYS STŘECHY_15.10.2015.pdf ZŠ_
Slivenec_Praha 5_tělocvična_technická_zpráva_revize_1.1.pdf ZŠ_Slivenec_Praha5_tělocvična_zadávací_rozpočet_MaR_revize1.1.xlsx

Prodloužení stavebního povolení na tělocvičnu do 31.12.2017
Prodloužení doby vyvěšení u zadávacího řízení na tělocvičnu do 29.10.2015.

Protokol o otevírání obálek s nabídkami ve VZ "Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha - Slivenec"

 

22.10.2015

prodlouženo do 29.10.2015
 

5.6.2015

 

Veřejná zakázka malého rozsahu "Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ Praha - Slivenec"
„Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude poslána uchazeči obratem po požádání zaslaném na e-mail zástupce zadavatele ve VZ
(info@petrjakubicek.cz).“
Dodatečné informace č. 1 ve veřejné zakázce malého rozsahu (12.6.2015)

Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek PJ 15.6.2015
Smlouva o dílo na projektanta DPS 24.6.2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Cena uhrazená za plnění v roce 2015

Písemná zpráva - "Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu tělocvičny ZŠ a MŠ - Praha Slivenec"
 
15.6.2015

 

11.5.2015

 

Obnova nádvoří v areálu ZŠ ve Slivenci
Vyzva VR Slivenec
Zadávací dokumentace Slivenec
P1 Čestné prohlášení -  kvalifikační předpoklady
P2 Výkaz - Výměr
P3 SOD Nádvoří ZŠ Slivenec
P4 Projektová dokumentace
P5 krycí list - Nádvoří ZŠ Slivenec

 
27.5.2015
do 13,00 h
 
13.4.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "záchranného archeologického výzkumu na ploše pro stavbu tělocvičny"
Situace dotčené plochy

Lhůta pro podání nabídky je do 27.4.2015 do  13,00 hodin.
 
27.4.2015 do  13,00 h
4.11.2014 Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu: Zateplení budovy sliveneckého klubu Švestka
Datum uzavírky přihlášek je 18.12.2014 v 15.00 hod
Přílohy:
P1 Cest proh zakl kval predpoklady klub Švestka - Slivenec.doc
P4 EA SLIVENEC - Zelená kavárna 10-2014.pdf
P5 krycí list klub Švestka - Slivenec.doc
Zadávací dokumentace VŘ - čp. 22.pdf
P3 SOD navrh klub Švestka - Slivenec (2).doc
PD klub Švestka.pdf
P2 Výkaz - výměr.xls
 
18.12.2014 v 15.00 hod
18.11.2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Revitalizace parku v centru Slivence“
Datum uzavírky přihlášek je 4. 12. 2014 ve 13.00 hod.
Přílohy:
Výzva k podání nabídky Slivenec park.pdf
Zadávací dokumentace Slivenec park.pdf
P1 Čestné prohlášení - základních kvalifikační předpoklady predpoklady.doc
P2 Slivenec E_IV 032014 VÝKAZ VÝMĚR.xls
P3 SOD park Slivenec.doc
P4 PD drobná architektura.pdf
P4 PD Revitalizace parku v centru Slivenec.pdf

P5 krycí list - úprava i s cenou - Slivenec.doc
 
4.12.2014 13,00h
5.11.2014 Výběrové řízení na zakázku „Zateplení objektu šaten a instalace TČ“

P1 Čestné prohlášení - prokázání kvalifikace - Slivenec - Zateplení šaten.doc
P2 Sportoviště Slivenec-Výkaz výměr.xls
P3 SOD návrh Slivenec - Zateplení šaten REV.doc
P4 Projektová dokumentace a EA.zip
P5 krycí list Slivenec - Zateplení šaten.doc
Výzva k předložení nabídky - VŘ.doc.pdf
Zadávací dokumentace.pdf
Zpráva EA Slivenec, šatny 02.2014.pdf
24.11.2014
14.00h
10.6.2014 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Rekonstrukce objektu č.p. 315 - ordinace lékařů":
Vyzva .pdf (503 kB)
P4 SOD navrh.doc (177 kB)
P4 Zadavaci dokumentace a EA.zip (9 MB)
P6 krycí list - úprava i s cenou - NEW.doc (37 kB)
ZD Kampelicka.doc (44 kB)
P1 Cest proh zakl kval predpoklady.doc (30 kB)
P2 Prvni cast zakazky zatepleni.xls (188 kB)
P3 Druha cast zakazky interier.xls (213 kB)

Výkaz základního elektroinstalačního materiálu
Termín pro podání nabídek od 10.6.2014 do 26.6.2014 do 11:30.
26.6.2014 do 11:30
10.6.2014 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky "Zahrada MŠ Praha - Slivenec".
Vyzva sign.pdf (503 kB)
Zadavaci dokumentace SIGN.pdf (798 kB)
P4 Zahrada MŠ SOD FInalni.doc (128 kB)
P3 Vykaz vymer pro druhou cast.xls (21 kB)
P2 Vykaz vymer pro prvni cast.xls (20 kB)
P1 Cest proh zakl kval predpoklady.doc (113 kB)
P6 krycí list - úprava i s cenou - NEW.doc (119 kB)
P7 Specifikace materiálu NEW.doc (114 kB)

Návrh - studie:
"Zahrada MŠ Praha - Slivenec".(85 MB)
Koncepční řešení - sadovnické úpravy:
Výkresy (3 MB)

Sliv_KONCEPCE VYUŽITÍ ÚZEMÍ_zprava_PD_doplneni_VR.pdf
Sliv_vykresy_TECHNICKÁ SPECIFIKACE POVRCHŮ_VR_PD_doplneni.pdf
Sliv_prilohy_PÍSKOVIŠTĚ_VR_PD_doplneni.pdf

Termín pro podání nabídek od 10.6.2014 do 26.6.2014 do 13:00.
26.6.2014 do 13:00.
24.3.2014 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Vybudování povrchu na ploše pro skatepark".
Lhůta pro podání nabídky je 3. 4. 2014 do 12:00 hodin.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Přílohy:
Slepý rozpočet pro povrch nového skateparku

 
3.4.2014
12,00 hodin.
21.3.2014 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky realizace akce „Skatepark Slivenec – vybavení prvky“
Lhůta pro podání nabídky je 7. 4. 2014 do 12:00 hodin.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Přílohy:
Výzva VZ Skatepark Slivenec-vybavení prvky.doc
orientační umístění prvků.pdf
příloha č. 1ZD - krycí list.doc
příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení.doc
Příloha č. 3 ZD - Návrh SOD.doc
Příloha č. 4 ZD -Soupis prvků a technická specifikace.doc

Všechny soubory ke stažení - ZIP
 
7.4.2014
12,00 hodin.
17.3.2014 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Vybudování chodníku podél části ulice K Lochkovu"
Lhůta pro podání nabídky je 3.4.2014 do 12,00 hodin.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Přílohy:
Situace.pdf (2 MB)
dopravní značení.pdf (538 kB)
zákres do katastrální mapy.pdf (275 kB)
vytyčovací výkres.pdf (528 kB)
celková situace.pdf (240 kB)
vzorové příčné řezy.pdf (581 kB)
technická zpráva.pdf (507 kB)
souhrnná technická zpráva.pdf (385 kB)
průvodní zpráva.pdf (274 kB)
Slepý rozpočet chodník K Lochkovu.xls (14 kB)
Smlouva.doc (18 kB)
Výzva chodník.pdf (497 kB)
Čestné prohlášení.pdf (28 kB)

Všechny soubory ke stažení - ZIP
3.4.2014 12,00 hodin.
19.11.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Finální povrchy komunikace v západní části ulice U Smolnic" Vydal: MČ Praha - Slivenec
Doplňující informace:
Součástí projektu původně bylo i odvodnění, které je již hotové.
Přílohy:
Ulice U Smolnic - Holyně - Komunikace - DIO - zadání
Ulice U Smolnic - Holyně - Komunikace - finální povrchy - zadání
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA.doc (69 kB)
B. Souhrnná technická zpráva.doc (107 kB)
C.1. Přehledná situace.pdf (892 kB)
C.2. KOORDINAČNÍ SITUACE.pdf (435 kB)
E. ZOV.doc (148 kB)
E.1.1. ZOV_Situace č. 1.pdf (376 kB)
E.1.2. ZOV_Situace č. 2.pdf (387 kB)
E.2.1. Hmg U SMOLNIC_1.stránka.xls (34 kB)
E.2.2. Hmg U SMOLNIC_2.stránka.xls (34 kB)
F.1.1. Technická zpráva.doc (96 kB)
F.1.1. TZ příloha č.1.pdf (48 kB)
F.1.3. Vzorový příčný řez.pdf (126 kB)
F.1.4.1. VYTYČOVACÍ VÝKRES - 1.část.pdf (158 kB)
F.1.4.2. VYTYČOVACÍ VÝKRES - 2.část.pdf (135 kB)
F.1.4.3. VYTYČOVACÍ VÝKRES - 3.část.pdf (130 kB)
F.1.4.4. VYTYČOVACÍ VÝKRES - 4.část.pdf (136 kB)
F.1.4.5. VYTYČOVACÍ BODY.pdf (569 kB)
F.1.5. Majetkoprávní elaborát - situace.pdf (165 kB)
F.1.6. Podélný profil.pdf (437 kB)
F.1.7.1. Příčné řezy v místě vjezdů_1. část.pdf (69 kB)
F.1.7.2. Příčné řezy v místě vjezdů_2. část.pdf (65 kB)
F.1.7.3. Příčné řezy v místě vjezdů_3. část.pdf (41 kB)
F.2. SO 102 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ.doc (73 kB)
kn1_.TIF
kn2_.TIF
Obsah DSP.doc (43 kB)
parcely.pdf (101 kB)
SOUPIS PRACÍ_Ulice U Smolnic - Holyně - Komunikace - DIO - zadání.xls (50 kB)
SOUPIS PRACÍ_Ulice U Smolnic - Holyně - Komunikace - finální povrchy - zadání.xls (58 kB)
Smlouva o dílo.doc (43 kB)
11.12.2013
12:00:00
10.6.2013 Veřejná zakázka Pro lepší ovzduší v Praze – Slivenci
Městská část Praha – Slivenec uveřejnila na svém profilu zadavatele veřejnou zakázku pod názvem Pro lepší ovzduší v Praze – Slivenci, jejímž předmětem je dodání zametacího stroje na úklid komunikací. Bližší informace v aktuálním uveřejnění na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661
 
21.06.2013 16:00:00
31.5.2013 Výzva k podání  nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku "Tisk časopisu městské části - Slivenecký Mramor - 6x ročně"
Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na ÚMČ Praha – Slivenec do 12.června 2013 do 12hodin.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
12.6.2013
12:00:00
2.4.2013 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku - Oprava asfaltových povrchů komunikací ve Slivenci a Holyni. (termín odevzdání nabídek do 15.4.2013 do 12,00hod)
Příloha:
Podrobný rozpis

Příloha: Situační plánky ulic
15.4.2013
2.4.2013 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku - Stavební úpravy hřbitova ve Slivenci (termín odevzdání nabídek do 15.4.2013 do 12,00hod)
Příloha:
Technická zpráva
Příloha:
Průvodní zpráva - Souhrnná technická zpráva - Zásady organizace stavby
Příloha:
Situační plánky
Příloha:
Výkaz výměr
15.4.2013

 

28.3.2013 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Oprava ulice U Sportoviště (nabídky se podávají do 15.4.2013 do 12:00)
Příloha:
ROZPOČET PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
15.4.2013

 

28.3.2013 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku Nábytek do dvou tříd mateřské školy ve Slivenci (nabídky se podávají do 15.4.2013 do 12:00)
Příloha:
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
15.4.2013
7.2.2013 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou  zakázku "Zhotovení regálů a jejich instalace pro Veřejnou knihovnu Slivenec"
Vydal: MČ Praha - Slivenec
20.2.2013
8.6.2012 Oznámení o zahájení zadávacího řízení : zateplení 2.NP ( podkrovních prostor ) v objektu čp. 22 v ulici Ke Smíchovu, klub Švestka
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 18.6.2012, 12:00hodin.
Příloha: Rozpočet Úprava podkroví Švestka
Vydal: MČ Praha 5 - Slivenec
 
18.6.2012
12:00hodin.
18.5.2012 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - odvodnění areálu základní školy ve Slivenci a odvedení vody do místního návesního rybníka.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Přílohy:

Výkaz výměr.
10_pov_dio.pdf
1_tz.pdf
4_150404dsp_situace_kanalizace_ZS.pdf
5_podél_prof_2.pdf
5_podél_prof_1.pdf
10_pov_dio_tit.pdf
1_tz_tit.pd
f
10_sit_dio.pdf
3_katastr_slivenec_stavba.pdf
2_prehled_situace.pdf

9_vzor_vpust_1.pdf
9_vzor_vpust_3.pdf
9_vzor_vpust_2.pdf
8_Dešť_svod_schema_1.pd
f
8_Dešť_svod_schema_2.pdf
6_vzor_rez.pdf
7_vzorová_šachta.pdf
28.5.2012
 12:00hodin

 

7.3.2012 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - obnova povrchu komunikace K Váze
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.3.2012, 16:00hodin
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Přílohy:
K Vaze - rozpočet
Situace K Vaze
21.3.2012
 16:00hodin

 

7.3.2012 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - III. etapa rekonstrukce centra městské části Praha – Slivenec.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Výběrové řízení centrum 2012.doc - 45,50 kB
Vymezení 3.etapy.pdf - 493,84 kB
Centrum Slivenec 3 etapa FOR 012012.xls - 97,00 kB

Přílohy:
Podrobné přílohy ke stažení - soubor zip (23,4MB)
Podrobné přílohy ke stažení - soubor rar (22,9 MB)


115_D.1.1_Technicka zprava.pdf - 133,62 kB
115_D.1.1_Technicka zprava_titul.PDF - 157,12 kB
D 1.2.3a SEZNAM SOURADNIC JTSKtit.PDF - 157,06 kB
D 1.2.7 DETAILY tit.PDF - 157,01 kB
D.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY -DESKY.PDF - 293,63 kB
D.1.2.1 SITUACE DEMOLIC.PDF - 979,79 kB
D.1.2.2 SITUACE POVRCHŮ.PDF - 496,42 kB
D.1.2.3 VYTYČOVACÍ VÝKRES.PDF - 352,46 kB
D.1.2.3.a Souradnice JTSK.pdf - 50,03 kB
D.1.2.4 SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.PDF - 345,04 kB
D.1.2.5 a DÍLČÍ PŮDORYSY SPÁROŘEZU.PDF - 737,46 kB
D.1.2.5 b DETAIL SPÁROŘEZU.PDF - 93,40 kB
D.1.2.6a CHARAKTERISTICKÉ A VZOROVÉ ŘEZY.PDF - 189,03 kB
D.1.2.6b CHARAKTERISTICKÉ A VZOROVÉ ŘEZY.PDF - 174,64 kB
D.1.2.8 SITUAČNÍ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘECHODU.PDF - 96,72 kB
D.2 KOM DETAILY.PDF - 801,35 kB
D.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY_titul.PDF - 293,56 kB
1_situace situace.pdf - 154,14 kB
2_vzorové příčné řezy_KT.pdf - 36,28 kB
2_vzorové příčné řezy_PVC.pdf - 46,84 kB
2_vzorové příčné řezy_rozpiska.pdf - 22,91 kB
D.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE_titul.PDF - 214,67 kB
technická zpráva.pdf - 172,91 kB
115_D.5 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - titul.PDF - 293,60 kB
115_D.5.1_Technicka zprava_titul.PDF - 156,93 kB
115_D.5.1_VO_Technicka zprava.pdf - 116,33 kB
115_D.5.1_VO_Výpočet.pdf - 148,38 kB
D 3.1 DROBNÁ ARCHITEKTURA - tz.PDF - 156,90 kB
D.3.2.0 SITUACE.PDF - 297,12 kB
D.3.2.1 DA.1.1a LAVIČKA.PDF - 154,98 kB
D.3.2.2 DA.1.1b LAVIČKA.PDF - 134,39 kB
D.3.2.3 DA.1.2a BETONOVÁ LAVICE.PDF - 92,16 kB
D.3.2.4 DA.1.2b BETONOVÁ LAVICE.PDF - 93,80 kB
D.3.2.5 DA.1.3a ODPADKOVÝ KOŠ.PDF - 205,34 kB
D.3.2.6 DA.1.3b ODPADKOVÝ KOŠ - PSÍ E..PDF - 177,96 kB
D.3.2.7 DA.1.4a SLOUPKY ZÁBRANY-KOVOVÉ PEVNÉ.PDF - 110,14 kB
D.3.2.8 DA.1.4b SLOUPKY ZÁBRANY-KOVOVÉ SKLÁDACÍ.PDF - 114,10 kB
D.3.2.9 DA.1.7 TELEFONNÍ AUTOMAT.PDF - 1,89 MB
D.3.2.10 DA.1.8 INFOPANEL VOLNĚ STOJÍCÍ.PDF - 138,51 kB
D.3.2.11 DA.2.1 VYMEZOVAČE PARKOVACÍCH STÁNÍ.PDF - 92,80 kB
D.3.2.12 DA.2.2 PŘÍSTŘEŠEK MHD sklo.PDF - 166,44 kB
D.3.2.12 DA.2.2_posudek skla.pdf - 2,01 MB
D.3.2.12 DA.2.2_Vypocet_kce.pdf - 610,12 kB
D.3.2.13 DA.2.3 DŘEVĚNÉ PLATO.PDF - 367,32 kB
D.3.2.14 DA.2.4 DŘEVĚNÉ MOLO.PDF - 119,18 kB
D.3.2.15 DA.2.5 PUMPA.PDF - 398,33 kB
D.3.2.16 DA .2.6 OPĚRNÁ ZÍDKA - Půdorys a pohled.PDF - 109,89 kB
D.3.2.17 DA.2.6 OPĚRNÁ ZÍDKA - Řezy.PDF - 122,86 kB
D.3.2.18 DA.2.7 STOJAN NA KOLA.PDF - 100,99 kB
D.3.2.19 DA.1.9a ZÁBRADLÍ.PDF - 106,62 kB
D.3.2.20 DA.1.9b ZÁBRADLÍ - BLÁTOLAP.PDF - 101,26 kB
D.3.2.21 DA.2.9 ZÁSTĚNA KONTEJNERŮ TŘÍD. ODPADU.PDF - 100,36 kB
D.3 DROBNÁ ARCHITEKTURA - desky.PDF - 293,59 kB
D.3 DROBNÁ ARCHITEKTURA_titul.PDF - 293,52 kB
Výběrové řízení centrum 2012.doc - 45,50 kB
Vymezení 3.etapy.pdf - 493,84 kB
Centrum Slivenec 3 etapa FOR 012012.xls - 97,00 kB
115_ A_Pruvodni zprava.pdf - 288,60 kB
115_ B_Souhrnna technicka zprava.pdf - 1,36 MB
C. SITUACE STAVBY_titul.PDF - 293,56 kB
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.PDF - 350,54 kB
C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE.PDF - 1,14 MB
C.3 ARCH. SITUACE.PDF - 550,38 kB

21.3.2012
 16:00hodin

 

6.2.2012 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Údržba veřejné zeleně v MČ Praha - Slivenec dle specifikace v dokumentaci"
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.2.2012.
15.2.2012

 

23.1.2012 Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Výběrové řízení na změnu vytápění budovy úřadu MČ
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.2.2012, 12:00hodin.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Přílohy:
Půdorys 1NP včetně kotlů.pdf
Půdorys 2NP plyn úřad.pdf
Montážní schema plyn úřad.pdf
Půdorys 1NP plyn úřad.pdf
Schema plyn úřad.pdf
Situace plyn úřad.pdf
Upravený půdorys 3NP plyn úřad.pdf


Položkový rozpočet - vytápění ÚMČ Praha - Slivenec
Technická zpráva k výkresové části
 
17.2.2012
23.1.2012 Oznámení o zahájení zadávacího řízení  -  Předmětem díla je havarijní oprava propustku pod komunikací Na Křenkově u restaurace Pyramida. Propustkem neustále protéká recipient Vrutice, je třeba s tím počítat při plánování opravy.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.2.2012, 12:00hodin.
Vydal: MČ Praha - Slivenec
Příloha - tabulka: Oprava propustku v ulici Na Křenkově
17.2.2012
24.6.2011 Výběrové řízení na výměnu střešní krytiny u čp.462, Slivenec
Nabídky zašlete na výše uvedený mail, nebo písemně na adresu ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec, do 12:00 11.7. 2011.
 11.7.2011
6.6.2011 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení kuchyně Základní a mateřské školy Praha – Slivenec“
Dodávka a montáž vybavení školní kuchyně dle dále uvedené specifikace, včetně zaškolení obsluhy.
Lhůta pro podání nabídky: do středy 15. 6. 2011 do 18.00 hodin
15.6.2011

 

2.6.2011 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž kamerového systému v MČ Praha – Slivenec“
Příloha - situační plánek s popisem

Předpokládaná doba plnění: červenec – září 2011
Lhůta pro podání nabídky: do středy 15. 6. 2011 do 18.00 hodin

Příloha - situační plánek s popisem (soubor ve vyšším rozlišení, velikost 9,1MB)
15.6.2011

 

26.5.2011 Výběrové řízení na dodavatele lanové pyramidy na hřiště Za Farou

Nabídky zašlete na výše uvedený mail, nebo písemně na adresu ÚMČ Praha – Slivenec do 15. 6. 2011.
Vydal:  MČ Praha – Slivenec
 
15.6.2011
25.5.2011 Prodloužení vyvěšení - prodlužujeme výzvu k podání nabídek do 10.6.2011.

Veřejná zakázka - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - zřízení trubního propustku v ulici U Smolnic dle přiložené situace, podélného profilu a rekapitulace.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9.5.2011, 12:00hodin.Místem pro podání nabídky je ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, Praha 5, 154 00
Vydal: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Příloha 1 - Rekapitulace propustek
Příloha 2 -
Situace propustek
Příloha 3 -
Podélný profil propustek
10.6.2011,
12:00hodin
29.4.2011 Veřejná zakázka - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - zřízení trubního propustku v ulici U Smolnic dle přiložené situace, podélného profilu a rekapitulace.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9.5.2011, 12:00hodin.Místem pro podání nabídky je ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, Praha 5, 154 00
Vydal: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Příloha 1 - Rekapitulace propustek
Příloha 2 -
Situace propustek
Příloha 3 -
Podélný profil propustek
9.5.2011,
12:00hodin
30.3.2011 Oznámení o zahájení zadávacího řízení "Návrh opravy povrchu komunikace – ulice Višňovka – tj. návrh konstrukčních vrstev komunikace a zajištění funkčního odvodnění, v úseku od hřbitova po ulici K Homolce, úsek v délce cca 345m."

Oznámení o zahájení zadávacího řízení - dokument v PDF


Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.4.2011, 12:00hodin.
Místem pro podání nabídky je ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, Praha 5, 154 00, kam lze nabídky zasílat poštou nebo je předat osobně na podatelně úřadu.
Vydal: MČ Praha - Slivenec, Úřad MČ
Přílohy:
1. TZ kom_Višňovka.pdf
2.SITUACE 101_A3.pdf
2.SITUACE 101_A4.pdf
2.SITUACE dio 102_Viš.pdf
2.SITUACE POV_Viš.pdf
3. Podélný profil 1.část.pdf
3. Podélný profil 2.část.pdf
4. Vzorovy pricny rez.pdf
5. Pricny rez_1.pdf
5. Pricny rez_2.pdf
5. Pricny rez_3.pdf
102 TZ DIO Viš.pdf
A_Průvodní zpráva Viš.pdf'
B_Souhrn techn zpr Viš.pdf
15.4.2011, 12:00hodin
8.2.2011 Výběrové řízení na opravu části opěrné zdi hřbitova ve Slivenci

 
21.2.2011, 12:00.
Obálky budou otevírány 21.2.2011 od 16:00.


 
 Dokumenty ke stažení