Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Složení zastupitelstva

období 2014 - 2018

RNDr. Jana Plamínková (STAN)
starostka

řídí chod městské části v přenesené i samostatné působnosti, vykonává i funkci tajemnice úřadu. Funkci vykonává jako neuvolněná.  Je členkou Bezpečnostní rady Prahy 5 a zároveň je zastupitelkou a radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury a ŽP.

tel. 251 682 234
mob. 602 102 684
email: starosta@praha-slivenec.cz

Ing. Simona Strauchová (STAN)
1. místostarostka

Ve vedení městské části zastupuje v době nepřítomnosti starostku a dále má v kompetenci záležitosti organizační, právní, finanční, majetkové, stavební a agendu strukturálních fondů. Funkci vykonává jako uvolněná.  Členka přestupkové komise, grantové komise a komise stavební, majetkové a pro rozvoj infrastruktury a předsedkyně školské rady ZŠ a MŠ Praha – Slivenec.

tel. 251 812 234
mob. 602 270 573
email: strauchova@praha-slivenec.cz

Mgr. Lenka Kudláková (STAN)
místostarostka

Zmocněnkyně pro záležitosti Holyně, dále má v kompetenci kulturní, volnočasové a sociální záležitosti MČ a vedení Klubu Švestka. Předsedkyně Komise pro školství, kulturu a volný čas, členka grantové komise a redakční rady časopisu Slivenecký Mramor, kronikářka.

tel. 251 811 294
mob. 736 621 893
email: kudlakova@praha-slivenec.cz, lenka.kudlakova@ttsystem.cz

Ing. Petr Andres (STAN)
zastupitel

Předseda komise stavební, majetkové a pro rozvoj infrastruktury, člen finančního výboru zastupitelstva.

mob. 602 262 264
email: petr.andres@seznam.cz

Ing. Ondřej Mika (STAN)
zastupitel

Člen kontrolního a finančního výboru zastupitelstva.

mob. 774 243 823
email: o.mika@bgtechnik.cz

Martina Havlíková (STAN)
zastupitelka

Předsedkyně komise sociální a bytové

mob. 602 586 257
email: mar.havl@seznam.cz

Milena Hollmannová (STAN)
zastupitelka

Předsedkyně finančního výboru zastupitelstva, členka přestupkové komise a redakční rady časopisu Slivenecký Mramor

mob: 774 243 823
email: milena.hollmannova@seznam.cz

Magdaléna Pávová (STAN)
zastupitelka

Předsedkyně komise životního prostředí.

mob. 603 192 237
email: magdalenapavova@seznam.cz

Jana Novotná (STAN)
zastupitelka

Předsedkyně grantové komise.

mob. 732 791 168
email: novjan1@seznam.cz