Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Výbory

Přípravu, svolání, průběh jednání, jakož i další otázky upravuje Jednací řád výborů Zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec

FINANČNÍ VÝBOR

předseda: Bc. Pavel Fryš
tajemník: Dagmar Hůrková
členové: Ing. Iva Šaradinová
Michal Láznička
Ing. František Polák
Mgr. Jana Novotná

složení Finančního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva č. 6/1/2022 ze dne 19. 10. 2022


KONTROLNÍ VÝBOR

předseda: Václav Šimáček
tajemník: Ing. Matěj Mlčoch
členové: Karel Procházka
  Mgr. Petr Šimek
  Bc. Pavel Fryš
Ing. Petr Andres

složení Kontrolního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva č. 57/1/2022 ze dne 19. 10. 2022