Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Pronájem hrobového místa, rozptyl

Pronájem hrobového místa

MČ Praha – Slivenec je provozovatelem Veřejného pohřebiště v ul. Višňovka.
Pronájem hrobového místa, zrušení pronájmu, pohřbívání ev. uložení urny může objednat osoba starší 18 let.
Na veřejném pohřebišti lze pronajmout volná hrobová místa (neproplacené hroby, hroby bez majitele) nebo zbývající místa do naplnění kapacity pohřebiště.

Co potřebujete:

Průkaz totožnosti, ev. poslední smlouva o pronájmu, ev. kopie úmrtního listu, notářský zápis o převedení smlouvy na pronájem hrobového místa nebo ověřený souhlas příbuzných s převodem.

Dokumenty:

Návrh smlouvy o pronájmu hrobového místa

Ceník do 31. 12. 2023:

NÁJEM SLUŽBY celkem/rok CELKEM/10 let
urnový hrob
(vel. 1m x 1m)
85,-Kč/rok 115,-Kč/rok 200,- Kč/rok 2.000,- Kč/10let
hrob
(vel.1m x 2m)
170,-Kč/rok 150,-Kč/rok 320,- Kč/rok 3.200,- Kč/10let
dvojhrob a hrobka 340,-Kč/rok 210,-Kč/rok 550,- Kč/rok 5.500,- Kč/10let

Ceník od 01. 01. 2024:

NÁJEM SLUŽBY celkem/rok CELKEM/10 let
urnový hrob
(vel. 1m x 1m)
85,-Kč/rok 215,-Kč/rok 300,- Kč/rok 3.000,- Kč/10let
hrob
(vel.1m x 2m)
170,-Kč/rok 250,-Kč/rok 420,- Kč/rok 4.200,- Kč/10let
dvojhrob a hrobka 340,-Kč/rok 310,-Kč/rok 650,- Kč/rok 6.500,- Kč/10let

Poplatky lze platit:

 • převodem na účet č. 9625592/0800, jako v. s. uvádějte číslo hrobu
 • hotově v pokladně Úřadu MČ Praha-Slivenec u pí Růžičkové

Vyřizuje:

Bohdana Růžičková
Úřad MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec
tel: 251 818 044
email: ruzickova@praha-slivenec.cz

Ostatní:

Řád veřejného pohřebiště


Rozptyl 

Od roku 2011 je rozptylová loučka součástí  veřejného pohřebiště MČ Praha – Slivenec

Služby: 

Rozptyl se provádí v období květen – říjen, obvykle ve středu a to na objednávku, kterou sepíše rodinný příslušník (nebo jiný žadatel)

Platba:

Cena za rozptyl jedné urny činí 1 500,- Kč, částka se uhradí na základě objednávky předem v hotovosti

Vyřizuje:

Bohdana Růžičková
Úřad MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec
tel: 251 818 044
email: ruzickova@praha-slivenec.cz

Ostatní:

Provoz rozptylové loučky

 1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v Praze-Slivenci ve Višňovce na místě předem k tomuto účelu určeném.
 2. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět pouze provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
 3. Rozptyly zpopelněných ostatků zajišťuje pro provozovatele veřejného pohřebiště na základě mandátní smlouvy Pohřební ústav HMP, IČO: 45245819- p. Petr Šetele.
 4. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání projevené objednatelem po předložení dokladu o zpopelnění, případně po předložení potvrzení o vyjmutí urny z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě když se např. ruší hrobové místo) a po uhrazení poplatku správci pohřebiště.
 5. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají po předchozí domluvě na úřad nebo přímo na hřbitově pracovníkovi Pohřebního ústavu nebo urnu po předchozí domluvě a poplatku 200,- Kč vyzvedne pracovník Pohřebního ústavu v krematoriu, na základě dokladu o zpopelnění.
 6. Provozní doba rozptylové loučky (rozptyly zpopelněných ostatků s účastí objednatele) je: – pouze v měsících květen až říjen
 7. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně na úřadu MČ Praha-Slivenec u pí Růžičkové.
 8. Rozptyl se neprovádí v období listopad – duben.
 9. Rozptyl se provádí bez účasti objednavatele, ale i s účastí objednatele.
 10. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na rozptylové loučce na ploše cca 1m2.
 11. Místa rozptylů nejsou zjevně označena.
 12. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán.
 13. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou na rozptylové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel veřejného pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
 14. Na rozptylové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách.
 15. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště.
 16. Správce pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů.