Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájmová sdružení a spolky

Galerie

Rodinné centrum Pecka, z.s.

Rodinné centrum Pecka, z.s. vzniklo na jaře 2009 z původního Klubu maminek. Zakladatelky reagovaly na naléhavou potřebu veřejnosti najít prostor pro setkávání nejmenších dětí a jejich maminek, které se během mateřské dovolené ocitají v izolaci. Maminky se podílejí na samosprávě spolku i na programovém zajištění.

Svůj původní záměr spolek postupně rozšířil o volnočasové aktivity pro celé rodiny. Od září 2009 zahájilo RC Pecka svou činnost v nových prostorách Sliveneckého klubu Švestka. Otevřelo kurzy angličtiny s hlídáním dětí, kroužek výtvarné výchovy, ve spolupráci s agenturou Yamaha zajišťuje kurzy rytmicko-pohybové výchovy, pravidelná sobotní dopoledne s tatínky a provoz volné herny.

více na http://www.rc-pecka.cz/

Galerie

Unie rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Praha 5 Slivenec z.s.

kontakt:

Unie rodičů
Ke Smíchovu 16
154 00 Praha 5 Slivenec

Tel.: 606 208 990, email: hana.morstein@seznam.cz

Člověk se vzdělává a učí celý život, vzdělání je základem pro další osobní růst a rozvoj. Náš klub přátel školy Vám nabízí možnost spolupodílet se na možnosti lepšího, kvalitnějšího vzdělávání a trávení volného času žáků ZŠ Slivenec. Chceme zapojit rodiče žáků a ostatní přátele školy do dění ve škole. Snažíme se zatraktivnit vnímání naší školy, propojit vazby úzkou spoluprací školy, žáků, rodičů a veřejnosti. Napište nám i Vy svůj podnět na zlepšení činnosti školy, volnočasových aktivit nebo tip na pořádání akci. Máte-li chuť pomáhat, přidejte se k nám.

více na http://unierodicu.webnode.cz/

Galerie

Český červený kříž 3. místní skupina Slivenec

kontakt:

Český červený kříž, oblastní spolek Praha 1
Hellichova 11b/632, 118 00 Praha 1 (Malá Strana)
3.místní skupina Slivenec při OS ČČK Praha 1

Siganová Petra
tel.: 602 819 238, email: 3ms@cckpraha1.cz
https://www.facebook.com/cckp1

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

více na http://www.cckpraha1.cz/

Galerie

Modelářský kroužek modulové železnice Slivenec (spolek MKMŽ Slivenec)

kontakt:

Daniel Sigan – vedoucí kroužku
tel: 606 805 320
email: nadrazislivenec@seznam.cz

Co děláme ?
Na kroužku pracujeme s různými materiály (dřevo, polystyren, sádra, barvy, lepidla, drátky, posypy, foliáž apod.) Každý pracuje na svém vlastním modulu (50 x 100 cm), který může spojit s ostatními moduly a tím vytvořit libovolné prostorové kolejiště. Pracujeme v měřítku 1:87 (velikost H0)
Dokončené moduly si jejich tvůrci ponechávají.

více na www.nadrazislivenec.cz

 

Galerie

Myslivecký spolek Radotín

kontakt:

p. Zavázal tel. 607 557 495

Myslivecké sdružení Řeporyje, z.s.

kontakt:

p. Jiras tel. 607 673 185

Oba spolky působí na k.ú. Slivence a Holyně, jejich hlavním posláním je péče o zvěř, její ochrana před škodnou, přikrmování zvěře. Lze je kontaktovat pro řešení výskytu zvěře v blízkosti obydlí, přemnožení zejména divokých prasat nebo při nálezu uhynulé zvěře.

Galerie

Včelařský spolek ZO ČSV Praha Řeporyje

kontakt:

Ing. Vladimír Glaser
Kopaninská 189
252 25 Ořech

tel: 602 614 170, email: zopraha5reporyje@vcelarstvi.cz

Původní spolek byl založen již v roce 1899 pro celý tehdejší Smíchovský okres. Nejprve měl sídlo v Hlubočepích a po připojení Smíchova k Praze se “stěhoval” do do Řeporyj. V současnosti sdružuje včelaře ze Řeporyj, Stodůlek, Řep, Třebonic, Zličína, Sobína, Slivence, Holyně, Zadní Kopaniny, Zmrzlíku, Ořecha a Zbuzan. Celkem se 45 včelařů a jeden včelařský školní kroužek stará o 436 včelstev (údaje k 1.2.2016).
Spolek je součástí Českého svazu včelařů. Společně pečujeme o včely, staráme se i o osvětu ve školách, našich včelínech i na různých akcích. Nejznámějšími jsou České Medobraní a Pražské Medobraní.

více na http://www.vcelari-reporyje.webnode.cz/

Galerie

Za čistý Slivenec, Habeš a Holyni, z.s.

Petržílkova 2259/28, Stodůlky,
158 00 Praha 5

Účel:
ochrana přírody a krajiny, výchova k ekologickému chování, zajišťování potřeb a pomoci občanům při ochraně životního prostředí

předseda rady spolku
MUDr. Bc. JELENA ČERNÍKOVÁ

tel.
email: