Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Granty – účelové dotace

Městská část Praha – Slivenec každoročně vyhlašuje dotační programy na veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ s cílem podpořit vytvoření a udržení základních podmínek pro aktivity dětí i dospělých na území MČ.

Vyhlášené dotační programy:

I. Podpora kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha – Slivenec
II. Podpora jednotlivých akcí a činností, které se vztahují k historii a přírodě MČ Praha – Slivenec

Aktuální vyhlášení

Vyhlášení II. kola grantů na rok 2024

Lhůta pro podání žádostí: 25. 3. 2024 – 8. 4. 2024 na předepsaném formuláři žádosti.


Informace pro žadatele

Zásady poskytování účelových dotací MČ Praha – Slivenec aktualizováno 20. 6. 2023
Žádost o účelovou dotaci – vzor (pdf)
Žádost o účelovou dotaci – vzor (docx) 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace


Informace pro příjemce

Schválené granty na rok 2024 – I. kolo aktualizováno 21. 12. 2023

Schválené granty na rok 2024 – II. kolo