Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Granty – účelové dotace

Městská část Praha – Slivenec každoročně vyhlašuje dotační řízení na veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ s cílem podpořit vytvoření a udržení základních podmínek pro aktivity dětí i dospělých na území MČ v tematických okruzích:

I. Podpora kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí v MČ Praha – Slivenec
II. Podpora jednotlivých akcí a činností, které se vztahují k historii a přírodě MČ Praha – Slivenec

Aktuální vyhlášení

Vyhlášení – II. kola dotačního řízení MČ Praha – Slivenec na rok 2021
Tématické okruhy a podmínky – aktualizováno 

Uzávěrka přijímání žádostí: 26. 3. 2021 do 12:00 hod.


Informace pro žadatele

Zásady poskytování účelových dotací MČ Praha – Slivenec
Žádost o účelovou dotaci – vzor (pdf)
Žádost o účelovou dotaci – vzor (docx) 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace


Informace pro příjemce

Schválené granty na rok 2021 – I. kolo