Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

SLOVO STAROSTKY

13. 9. 2023

Informace starostky Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, dovolte, abych Vás po prázdninové pauze opět uvítala na jednání zastupitelstva MČ Praha –  Slivenec. Co je u nás nového? Určitě největší novinou je otevření nového pavilonu školy. Ten jsme stihli vybudovat v opravdu ďábelském termínu od konce dubna do konce srpna. Bylo to docela na hraně, protože […]

Zveřejněno dne:

18. 09. 2023

Celý článek

24. 4. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, Opět bych Vás ráda seznámila s tím, co je u nás v městské části nového. Naše největší akce, tedy rekonstrukce hlavních komunikací, se i v letošním roce termínově střetává s rekonstrukcí Barrandovského mostu, kde naše ulice K Lochkovu funguje jako „objížďka objížďky“. Nicméně letos nastává poměrně kritická fáze rekonstrukce mostu, při níž bude uzavřena […]

Zveřejněno dne:

29. 04. 2023

Celý článek

22. 2. 2023

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté, Dovolte mi seznámit vás s novinkami posledních dvou měsíců. Tou první je, že se 16. února konečně podařilo zvolit nové vedení hl. m. Prahy – po pěti měsících od zářijových voleb. To má pro naši městskou část dva důsledky: jednak se konečně zase rozeběhnou projekty, které byly v poslední době zamrzlé, […]

Zveřejněno dne:

02. 03. 2023

Celý článek

19. 12. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vítám Vás na posledním zasedání zastupitelstva v tomto roce. Ráda bych zde stručně shrnula, co se v naší městské části událo za poslední dva měsíce. Jak jste si nepochybně všimli, velmi intenzivně na podzim probíhala výstavba v ulici K Lochkovu. Souběžně zde probíhalo několik staveb. Ve vlastní ulici šlo o výstavbu dešťové kanalizace. Původně ulice […]

Zveřejněno dne:

16. 01. 2023

Celý článek

5. 9. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  milí hosté, dovolte, abych Vás přivítala na posledním veřejném zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. Volby jsou již nedaleko před námi, tak je připomínám, že se budou konat 23. a 24. září. Volí se u nás 11 kandidátů  do zastupitelstva naší městské části a 65 do zastupitelstva Hlavního města Prahy. Do […]

Zveřejněno dne:

09. 09. 2022

Celý článek

29. 6. 2022

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,  milí hosté, léto je před námi, tak mi dovolte, abych jen krátce shrnula novinky poslední doby. Dvě nejdůležitější se týkají školy a bytového domu. U nového šestitřídního školního pavilonu už máme podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení.  Vzhledem k tomu, že zakázku bude provádět firma Cubespace, která pro nás dělala i mateřskou školu […]

Zveřejněno dne:

01. 07. 2022

Celý článek