Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Komunikace

Silničním správním úřadem je Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 5, který je příslušný pro:

  • pro povolení připojení objektu ke komunikaci (sjezdy)
  • zvláštní užívání pozemních komunikací (zábory, výkopy)
  • stanovení dopravního značení
  • umisťování reklamních poutačů
  • povolování předzahrádek
  • invalidní parkovací místa
  • apod.

Místní komunikace

Na území městské části jsou místní komunikace zatříděné do I. – IV. třídy a také komunikace účelové. Komunikace I. a II. třídy jsou ve správě Technické správy komunikací, která má na starost opravy, údržbu a odstraňování závad (K Barrandovu, Ke Smíchovu, K Lochkovu, Do Chuchle, K Homolce, U Náhonu a K Austisu). Téměř všechny ostatní komunikace jsou ve správě městské části. Výjimku tvoří komunikace na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví hlavního města. Jedná se o komunikace ve vlastnictví soukromých osob nebo investorů.

Účelové komunikace

Zvláštní kategorií jsou účelové komunikace. Jsou to zejména polní, lesní nebo parkové cesty, případně cesty na soukromých pozemcích k dostupnosti jednotlivých objektů. V případě tzv. veřejné cesty na soukromých pozemcích je jejich vlastník povinen strpět veřejné užívání. Naopak na některých cestách může vlastník omezit jejich průchodnost např dopravním omezením vjezdu vozidel. Takovým případem jsou některé polní cesty, které jsou přístupné s omezením průjezdu motorovými vozidly.

Dopravní značení

V městské části Praha-Slivenec je dopravní značení dvojího vlastnictví. Dopravní značení podél komunikací I. a II. třídy (K Barrandovu, Ke Smíchovu, K Lochkovu, Do Chuchle, K Homolce, U Náhonu a K Austisu), které jsou ve správě Technické správy komunikací, spravuje tato společnost. Dopravní značení na všech ostatních místních komunikacích je ve správě naší městské části.  Závady na dopravním značení lze hlásit příslušnému správci komunikace.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je ve vlastnictví hlavního města a správu vykonává v současnosti společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP). Součástí veřejného osvětlení je i přisvětlení přechodů. Jakékoli závady na systému veřejného osvětlení lze hlásit na bezplatnou linku 800 404 060 bezplatně 24 hodin denně nebo na odkaz v pravé části.