Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Rybářský lístek

Rybářské lístky se vydávají v podatelně Úřadu městské části Praha – Slivenec pouze občanům s trvalým bydlištěm na území MČ Praha – Slivenec. Zde žadatel musí předložit občanský průkaz, dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o zkoušce z rybářství nebo platnou členskou legitimaci rybářského spolku. Děti do 15 let musí mít na žádosti souhlas rodičů. V podatelně úřadu vyplní žadatel formulář  “Žádost o vydání rybářského lístku” a zaplatí správní poplatek.

Kdo je oprávněn v této věci žádat:

Žadatel, případně jeho zákonný zástupce, v případě, že žadatel je mladší 15 let, který má osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dřívější rybářský lístek a trvalé bydliště na území MČ Praha – Slivenec.

Jak se žádá:

Podáním vyplněného formuláře žádosti o vydání rybářského lístku s přílohami (osvědčením o získané kvalifikaci, případně v minulosti vydaným rybářským lístkem, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž a zaplacením správního poplatku (lze v hotovosti v místě podání žádosti). V případě, že žadatel je cizincem, předloží k žádosti platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž je občanem, případně pak osvědčení o kvalifikaci.

Kde se žádost podává:

Na podatelně Úřadu MČ Praha – Slivenec

Správní poplatek:

  • rybářský lístek vydaný na jeden rok – 100 Kč
  • rybářský lístek vydaný na tři roky – 200 Kč
  • rybářský lístek vydaný na 10 let – 500 Kč

pro osoby mladší 15 let:

  • rybářský lístek vydaný na jeden rok – 50 Kč
  • rybářský lístek vydaný na tři roky – 100 Kč
  • rybářský lístek vydaný na 10 let – 250 Kč

Právní předpis:  zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Vyřizuje:   Jana Valtrová Vávrová, 251 812 249, valtrova@praha-slivenec.cz

Formulář:

Žádost o vydání rybářského lístku