Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

Z provozních důvodů bude Úřad městské části Praha – Slivenec v pátek 29. září 2023 pro veřejnost uzavřen, č.j. 103/2023

Zveřejněno dne:

25. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

02. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 32 Z 3796, Z 3834 a Z 3835 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 102/2023

Zveřejněno dne:

19. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 26 – opakované veřejné projednání Z 3500/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 101/2023

Zveřejněno dne:

19. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 10. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu a okolních komunikacích, č.j. 100/2023

Zveřejněno dne:

15. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2023

Plánovaná uzavírka ulice K Lochkovu + objízdné trasy, č.j. 99/2023

Zveřejněno dne:

15. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 10 Z 3088/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 97/2023

Zveřejněno dne:

14. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

19. 10. 2023

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2024 – I. kolo, č.j. 96/2023

Zveřejněno dne:

14. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 12. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 38 Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, Č.J. 93/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 29 Z 3783/29 a Z 3807/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 92/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 10. 2023

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, 88/2023

Zveřejněno dne:

29. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

19. 10. 2023

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2022, č.j. 70/2023

Zveřejněno dne:

20. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2024

Oznámení – Závěrečný účet MČ Praha – Slivenec a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Slivenec za rok 2022, č.j. 69/2023

Zveřejněno dne:

20. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2024

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI přijme brigádníka/brigádnici na občasnou a sezónní výpomoc pro potřeby údržby městské části (DPP / DPČ), č.j. 68/2023

Zveřejněno dne:

15. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2023

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, č.j. 59/2023

Zveřejněno dne:

26. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 47/2023

Zveřejněno dne:

05. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2026

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) Městské části Praha – Slivenec za měsíc 2/2023, č.j. 29/2023

Zveřejněno dne:

27. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2024

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2024

Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2023, č.j. 139/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2024

NAŘÍZENÍ, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 11. 5. 2022, č.j. 48/2022

Zveřejněno dne:

12. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

12. 05. 2099

Veřejnoprávní smlouva s TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 45/2022

Zveřejněno dne:

05. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

01. 06. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 1/2022

Zveřejněno dne:

04. 01. 2022

Zvěřejněno do data:

05. 01. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 51/2021

Zveřejněno dne:

10. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2024