Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1317 k.ú. Slivenec, č.j. 20/2021

Zveřejněno dne:

08. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 03. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 19/2021

Zveřejněno dne:

05. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

22. 03. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. K Cikánce a Frančíkova, č.j. 18/2021

Zveřejněno dne:

01. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 03. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. Kopanská a U Smolnic, č.j. 17/2021

Zveřejněno dne:

01. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 03. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021, č.j. 16/2021

Zveřejněno dne:

19. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

11. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3462/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3467/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3472/26, Z 3473/26, Z 3474/26, Z 3475/26, Z 3476/26, Z 3477/26, Z 3478/26, Z 3479/26, Z 3480/26, Z 3481/26, Z 3482/26, Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3485/26, Z 3486/26, Z 3487/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3490/26, Z 3491/26, Z 3492/26, Z 3508/26, Z 3509/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3495/26, Z 3496/26 a Z 3497/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2021

Zveřejněno dne:

08. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 03. 2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky, č.j. 13/2021

Zveřejněno dne:

03. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 11/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 10/2021

Zveřejněno dne:

26. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2021

Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle vyhlašuje dne 5. ledna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru smluv, daní a poplatků

Zveřejněno dne:

05. 01. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 03. 2021

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118