Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 61/2021

Zveřejněno dne:

16. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 08. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 60/2021

Zveřejněno dne:

16. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 08. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 59/2021

Zveřejněno dne:

16. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 08. 2021

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – Sociální pracovník/sociální pracovnice – referent Odboru sociálních agend v MČ Praha – Zbraslav

Zveřejněno dne:

09. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 08. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3300/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3305/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18 a Z 3397/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 56/2021

Zveřejněno dne:

21. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 08. 2021

Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 51/2021

Zveřejněno dne:

10. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 49/2021

Zveřejněno dne:

07. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 07. 2021

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118