Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

Oznámení o prodloužení VŘ na pozici účetní v MČ Praha – Slivenec, č.j. 26/2024

Zveřejněno dne:

26. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

04. 03. 2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání, č.j. 25/2024

Zveřejněno dne:

26. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

26. 03. 2024

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, č.j. 24/2024

Zveřejněno dne:

26. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2024

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2024 – II. kolo, č.j. 23/2024

Zveřejněno dne:

20. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

09. 04. 2024

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní MČ Praha – Slivenec, č.j. 20/2024

Zveřejněno dne:

08. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

27. 02. 2024

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) úseku správy majetku MČ Praha – Slivenec, č.j. 19/2024

Zveřejněno dne:

08. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

27. 02. 2024

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení – Městská část Praha-Řeporyje, č.j. 17/2024

Zveřejněno dne:

05. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Městská část Praha-Řeporyje, č.j. 16/2024

Zveřejněno dne:

05. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ, č.j. 13/2024

Zveřejněno dne:

01. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

13. 03. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ, č.j. 12/2024

Zveřejněno dne:

01. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

13. 03. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ, č.j. 11/2024

Zveřejněno dne:

01. 02. 2024

Zvěřejněno do data:

13. 03. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 10/2024

Zveřejněno dne:

30. 01. 2024

Zvěřejněno do data:

13. 03. 2024

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 7/2024

Zveřejněno dne:

08. 01. 2024

Zvěřejněno do data:

09. 01. 2027

Oznámení dle § 3 odst. 4 a § 11 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, č.j. 149/2023

Zveřejněno dne:

19. 12. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2025

Zveřejněno dne:

19. 12. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2025

Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu 2024 MČ Praha – Slivenec, č.j. 137/2023

Zveřejněno dne:

30. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2024

Oznámení o vyvěšení pravidel rozpočtového provizoria, č.j. 136/2023

Zveřejněno dne:

30. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2024

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024, č.j. 135/2023

Zveřejněno dne:

30. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2024

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2022, č.j. 70/2023

Zveřejněno dne:

20. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2024

Oznámení – Závěrečný účet MČ Praha – Slivenec a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Slivenec za rok 2022, č.j. 69/2023

Zveřejněno dne:

20. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2024

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 47/2023

Zveřejněno dne:

05. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2026

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2024

Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2023, č.j. 139/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2024

NAŘÍZENÍ, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 11. 5. 2022, č.j. 48/2022

Zveřejněno dne:

12. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

12. 05. 2099

Veřejnoprávní smlouva s TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 45/2022

Zveřejněno dne:

05. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

01. 06. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 1/2022

Zveřejněno dne:

04. 01. 2022

Zvěřejněno do data:

05. 01. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 51/2021

Zveřejněno dne:

10. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2024