Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Smaragdová, č.j. 56/2020

Zveřejněno dne:

19. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

08. 06. 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu – Rekonstrukce fasády historické budovy ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec, č.j. 55/2020

Zveřejněno dne:

14. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

26. 05. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu, Frančíkova a okolních komunikacích, 54/2020

Zveřejněno dne:

14. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Smaragdová, Návětrná, Meskářova a U Spojky, č.j. 53/2020

Zveřejněno dne:

14. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Ke Smíchovu (více nemovitostí), č.j. 52/2020

Zveřejněno dne:

11. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

27. 05. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 48/2020

Zveřejněno dne:

04. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

11. 06. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 47/2020

Zveřejněno dne:

04. 05. 2020

Zvěřejněno do data:

11. 06. 2020

Veřejná vyhláška – oznámení, že ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro hlavní město Prahu v úředních hodinách zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020, č.j. 46/2020

Zveřejněno dne:

28. 04. 2020

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 45/2020

Zveřejněno dne:

27. 04. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 06. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 44/2020

Zveřejněno dne:

27. 04. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 06. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 43/2020

Zveřejněno dne:

27. 04. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 06. 2020

Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hlavního města Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020, č.j. 27/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Nařízení veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy, č.j. 26/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 2020, č.j. 25/2020

Zveřejněno dne:

17. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Zveřejněno dne:

13. 11. 2019

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021