Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa: Vedoucí Odboru kultury a školství v MČ Praha-Zbraslav

Zveřejněno dne:

05. 10. 2022

Zvěřejněno do data:

27. 10. 2022

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 370/1, k.ú. Holyně, č.j. 102/2022

Zveřejněno dne:

03. 10. 2022

Zvěřejněno do data:

18. 10. 2022

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. Frančíkova, Na Čisté, č.j. 101/2022

Zveřejněno dne:

27. 09. 2022

Zvěřejněno do data:

15. 10. 2022

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-SLIVENEC, Č.J. 100/2022

Zveřejněno dne:

24. 09. 2022

Zvěřejněno do data:

11. 10. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 90/2022

Zveřejněno dne:

25. 08. 2022

Zvěřejněno do data:

13. 10. 2022

V Praze platí od 3. srpna do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, č.j. 78/2022

Zveřejněno dne:

03. 08. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2022

Zveřejněno dne:

11. 07. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

NAŘÍZENÍ, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 11. 5. 2022, č.j. 48/2022

Zveřejněno dne:

12. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

12. 05. 2099

Veřejnoprávní smlouva s TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 45/2022

Zveřejněno dne:

05. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

01. 06. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 1/2022

Zveřejněno dne:

04. 01. 2022

Zvěřejněno do data:

05. 01. 2025

Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2022, včetně povinných příloh, v celkové výši příjmů 36 688 100,- Kč a výdajů 36 688 100,- Kč a Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2021–2027, č.j. 126/2021

Zveřejněno dne:

21. 12. 2021

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 51/2021

Zveřejněno dne:

10. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2024

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023