Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zrušeno, č.j. 30/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zrušeno, č.j. 29/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhů změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zrušeno, č.j. 28/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 04. 2020

Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hlavního města Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020, č.j. 27/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Nařízení veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy, č.j. 26/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 2020, č.j. 25/2020

Zveřejněno dne:

17. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Omezení provozní doby úřadu, č.j. 24/2020

Zveřejněno dne:

16. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

14. 04. 2020

zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předloženého podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona „D0 515 zkapacitnění“ – Dokumentace včetně všech příloh na : https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr , č.j. 23/2020

Zveřejněno dne:

11. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 04. 2020

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI REFERENT/REFERENTKA ODBORU SMLUV, DANÍ A POPLATKŮ – Velká Chuchle

Zveřejněno dne:

11. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2020

Městská část Praha-Řeporyje, Úřad městské části Praha-Řeporyje vyhlašuje dne 10. 3. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice investiční referent/referentka v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Řeporyje

Zveřejněno dne:

11. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav – opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 21/2020

Zveřejněno dne:

10. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

17. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 20/2020

Zveřejněno dne:

10. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

17. 04. 2020

ZMČ vyhlašuje II. kolo účelové dotace z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2020, č.j. 19/2020

Zveřejněno dne:

27. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

30. 03. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 18/2020

Zveřejněno dne:

25. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 17/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 16/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 14/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

01. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 13/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

01. 04. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Zveřejněno dne:

13. 11. 2019

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021