Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření – omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, č.j. 129/2020

Zveřejněno dne:

21. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb, č.j. 128/2020

Zveřejněno dne:

21. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území ČR, č.j. 127/2020

Zveřejněno dne:

21. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Smíchovu, K Austisu, NN718 a okolních komunikacích, č.j. 126/2020

Zveřejněno dne:

15. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 10. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Chuchle, K Lochkovu a V Lipkách, č.j. 125/2020

Zveřejněno dne:

15. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha -Kunratice, MČ Praha -Libuš; trasa metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice, změna časového horizontu, upřesnění stanic a funkčního využití, včetně vyhlášení VPS) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 124/2020

Zveřejněno dne:

14. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 123/2020

Zveřejněno dne:

14. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 11. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – U Smolnic, č.j. 122/2020

Zveřejněno dne:

07. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 119/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

11. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Košinka), č.j. 118/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

11. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C), č.j. 117/2020

Zveřejněno dne:

02. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

04. 11. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, č.j. 114/2020

Zveřejněno dne:

01. 10. 2020

Zvěřejněno do data:

06. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 109/2020

Zveřejněno dne:

23. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

06. 11. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 104/2020

Zveřejněno dne:

15. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021