Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel

Zveřejněno dne:

05. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2021

PRE distribuce – OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ulice V Lipkách. č.j. 35/2021

Zveřejněno dne:

30. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

17. 05. 2021

Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Sociální pracovník/sociální pracovnice – referent Odboru sociálních agend

Zveřejněno dne:

28. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20, Z 3383/20, Z 3384/20, Z 3385/20, Z 3386/20, Z 3387/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3390/20, Z 3391/20 a Z 3394/20 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 28/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

14. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 27/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

14. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 16; nové řešení území – vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 23/2021

Zveřejněno dne:

29. 03. 2021

Zvěřejněno do data:

17. 05. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021, č.j. 16/2021

Zveřejněno dne:

19. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

11. 05. 2021

Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 II. kolo

Zveřejněno dne:

19. 02. 2021

Zvěřejněno do data:

20. 05. 2021

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118