Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 18/2020

Zveřejněno dne:

25. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12 Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 17/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 16/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 14/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

01. 04. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 13/2020

Zveřejněno dne:

21. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

01. 04. 2020

Oznámení o zahájení stavebního řízení – Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov – Slivenec, č.j. 12/2020

Zveřejněno dne:

17. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 03. 2020

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako: “OBCHODNÍ CENTRUM SLIVENEC”, č.j. 10/2020

Zveřejněno dne:

12. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

28. 02. 2020

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 9/2020

Zveřejněno dne:

10. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

19. 03. 2020

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. 8/2020

Zveřejněno dne:

05. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 03. 2020

Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. 7/2020

Zveřejněno dne:

05. 02. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 03. 2020

Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 5/2020

Zveřejněno dne:

22. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 03. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Zveřejněno dne:

13. 11. 2019

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2017

Zveřejněno dne:

03. 03. 2017

Zvěřejněno do data:

03. 03. 2020