Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Úřední deska

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny K Lochkovi, Ke Smíchovu, Na Křenkově

Zveřejněno dne:

12. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

03. 09. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 84/2020

Zveřejněno dne:

12. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 09. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,č.j. 83/2020

Zveřejněno dne:

12. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 09. 2020

17. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 82/2020

Zveřejněno dne:

04. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

17. 08. 2020

Opatření obecné povahy Frančíkova, č.j. 80/2020

Zveřejněno dne:

29. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

13. 08. 2020

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 28. 7. 2020, č.j. 79/2020

Zveřejněno dne:

29. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 07. 2120

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 6/2020, č.j. 81/2020

Zveřejněno dne:

29. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

13. 08. 2020

Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hlavního města Prahy za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020, č.j. 27/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Nařízení veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy, č.j. 26/2020

Zveřejněno dne:

18. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 16. 3. 2020, č.j. 25/2020

Zveřejněno dne:

17. 03. 2020

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020

Zveřejněno dne:

20. 01. 2020

Zvěřejněno do data:

21. 01. 2023

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Zveřejněno dne:

13. 11. 2019

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 AFK Slivenec, č.j. 5/2019

Zveřejněno dne:

16. 01. 2019

Zvěřejněno do data:

31. 01. 2022

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů MČ Praha-Slivenec, č.j. 38/2018

Zveřejněno dne:

31. 05. 2018

Zvěřejněno do data:

31. 12. 2118

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021