Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na čisté a okolních komunikacích, č.j. 22/2023

Zveřejněno dne:

03. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 02. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 21/2023

Zveřejněno dne:

03. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 02. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 20/2023

Zveřejněno dne:

02. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2023

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru v domě na adrese Ke Smíchovu č.p. 315, k.ú. Slivenec, 19/2023

Zveřejněno dne:

01. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 02. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 15 Z 3224/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 18/2023

Zveřejněno dne:

01. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 09 Z 3027/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 17/2023

Zveřejněno dne:

01. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 29 Z 3780/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 16/2023

Zveřejněno dne:

01. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3353/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2023

Zveřejněno dne:

01. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2023

Rada městské části Praha-Libuš vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš, č.j. 14/2023

Zveřejněno dne:

30. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

27. 02. 2023

Městská část Praha -Slivenec oznamuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1317, k.ú. Slivenec o výměře 336 m2, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1311, č.j. 13/2023

Zveřejněno dne:

30. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

17. 02. 2023

Městská část Praha -Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru v domě na adrese Ke Smíchovu č.p. 315, k.ú. Slivenec, č.j. 12/2023

Zveřejněno dne:

30. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

17. 02. 2023

Městská část Praha -Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru v domě na adrese Ke Smíchovu č.p. 315, k.ú. Slivenec, č.j. 11/2023

Zveřejněno dne:

30. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

17. 02. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Prahy, č.j. 10/2023

Zveřejněno dne:

27. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

13. 02. 2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí MČ Praha -Slivenec pro volbu prezidenta České republiky – II. kolo, č.j. 9/2023

Zveřejněno dne:

27. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

10. 02. 2023

Záměr prodeje pozemku parc. č. 207/6 v k.ú. Holyně, č.j. 8/2023

Zveřejněno dne:

24. 01. 2023

Zvěřejněno do data:

09. 02. 2023

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) Městské části Praha – Slivenec za měsíc 12/2022 – příloha k usnesení č. 46/3/2022. č.j. 144/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) Městské části Praha – Slivenec za měsíc 12/2022 – příloha k usnesení č. 37/3/2022, č.j. 143/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) Městské části Praha – Slivenec za měsíc 12/2022 – příloha k usnesení č. 36/3/2022, č.j. 142/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ (RO) Městské části Praha – Slivenec za měsíc 12/2022 – příloha k usnesení č. 35/3/2022, č.j. 141/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2024

Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu MČ Praha – Slivenec na rok 2023, č.j. 139/2022

Zveřejněno dne:

21. 12. 2022

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2024

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2023 – I. kolo, č.j. 130/2022

Zveřejněno dne:

28. 11. 2022

Zvěřejněno do data:

28. 02. 2023

Oznámení o schválení a vyvěšení pravidel rozpočtového provizoria, č.j. 129/2022

Zveřejněno dne:

23. 11. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2023

Pravidla rozpočtového provizoria č.j. 128/2022

Zveřejněno dne:

23. 11. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2023

Zveřejněno dne:

11. 07. 2022

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

NAŘÍZENÍ, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 11. 5. 2022, č.j. 48/2022

Zveřejněno dne:

12. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

12. 05. 2099

Veřejnoprávní smlouva s TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 45/2022

Zveřejněno dne:

05. 05. 2022

Zvěřejněno do data:

01. 06. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace, č.j. 1/2022

Zveřejněno dne:

04. 01. 2022

Zvěřejněno do data:

05. 01. 2025

Smlouva o poskytnutí účelové dotace TJ AFK Slivenec, z.s., č.j. 51/2021

Zveřejněno dne:

10. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2024