Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kanalizační a plynová přípojka

K vybudování kanalizační a plynovodní přípojky je třeba si nechat zpracovat projektovou dokumentaci na přípojku a  vyřídit si územní souhlas na odboru výstavby ÚMČ Prahy 5 ( k tomu je zapotřebí i stanovisko MČ Praha – Slivenec a Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 5) a souhlasné stanovisko na PVK.

Po získání územního souhlasu je možné začít s výstavbou  vlastní přípojky. Jednotlivé kanalizační přípojky je po dokončení třeba nechat zaměřit geodetem a geodetické zaměření nechat odsouhlasit panem Dubským z PVK ( tel: 606 608 794), který si přípojku během stavby i zkontroluje. Následně je možné uzavřít s PVK smlouvu na odvádění splaškových vod a připojit se na kanalizaci.

Po získání územního souhlasu na plynovodní přípojku je třeba si vybudování a napojení přípojky na plynovod objednat u některé z firem, které spolupracují s Pražskou plynárenskou distribuce, a.s..