Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Komise

Přípravu, svolání, průběh jednání, jakož i další otázky upravuje Jednací řád komisí starosty Městské části Praha – Slivenec

PŘESTUPKOVÁ

předseda Mgr. Veronika Sehnalová Kostková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Milena Hollmannová
Ing. Matěj Mlčoch
Pavel Čornej
(tato komise funguje jako tzv. zvláštní orgán obce a jako jediná provádí přenesený výkon státní správy v přestupkové agendě).

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ

předsedkyně Martina Havlíková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové MUDr. Bc. Jelena Černíková
Irena Michálková
Anežka Orlovičová
Ing. Tereza Bürger
Mgr. Jaroslava Jankovská
Mgr.Jana Šimáčková
Eva Kalhousová

STAVEBNÍ, MAJETKOVÁ A PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY

předseda Ing. Petr Andres
tajemnice Ing. Šárka Musilová
členové Ing. Simona Strauchová
Ing. arch. Aleš Krpata
Mgr. Petr Šimek
PhDr. Petr Sztacho
Bc. Petr Rada
Milan Špaček
Tomáš Horák
Robert Havlík
Ing. arch. Zdeněk Nový

 DOPRAVY

předseda Ing. František Polák
tajemnice Ing. Petra Fellnerová
členové RNDr. Karel Seidl
Ing. arch. Zdeněk Nový
Martin Javůrek
Ing. Jan Maděra
Jaromír Luhan
Vladimír Vlček
Ing. Jan Bejček

PRO KULTURU A SPOLEČENSKÝ/SPOLKOVÝ ŽIVOT

předsedkyně Mgr. Lenka Kudláková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové PhDr. Dora Poláková
BcA. Adéla Rozehnalová
Mgr. Edita Šimková
Hana Morsteinová
Václav Šimáček
Martina Havlíková

PRO RODINU/DĚTI

předsedkyně MUDr. Bc. Jelena Černíková
tajemnice Jana Szilvásiová DiS.
členové Mgr. Lenka Kudláková
Mgr. Edita Šimková
Mgr. Jaroslava Jankovská
Mgr. Jana Šimáčková
Martina Havlíková

PRO ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVU

předseda Mgr. Petr Šimek
tajemnice Jana Szilvásiová DiS.
členové Martin Javůrek
Ing. František Polák
MUDr. Bc. Jelena Černíková
BcA. Adéla Rozehnalová
Mgr. Petra Chlumská
Marek Mihulka
Mgr. Jana Šimáčková

GRANTOVÁ

předsedkyně Mgr. Jana Novotná
tajemnice Ing. Petra Fellnerová
členové Ing. Simona Strauchová
PhDr. Tomáš Horák
JUDr. Zbyněk Jankovský, PhD.
Mgr. Lenka Kudláková
Jiřina Haningerová
Ing. Jan Bejček

 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

předseda Bc. Pavel Fryš
tajemnice Ing. Petra Fellnerová
členové Kateřina Wyss Kukula
Ing. Jan Bejček
RNDr. Jiří Čížek
Mgr. Adéla Denková
Václav Šimáček

ÚZEMNÍHO ROZVOJE

předseda Ing. arch. Jan Křivský
tajemnice Ing. Šárka Musilová
členové Mgr. Vojtěch Láska
Ing. arch. Jan Holna
Ing. Simona Strauchová
Mgr. Martin Husa
Ing. arch. Zdeněk Nový

POVODŇOVÁ KOMISE

předsedkyně RNDr. Jana Plamínková
tajemnice Jana Szilvásiová DiS.
členové Ing. Matěj Mlčoch
Mgr. Lenka Kudláková
Karel Procházka
Mgr. Petr Šimek

Komise jsou jmenovány starostkou Městské části Praha-Slivenec pro volební období 2022 – 2026