Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Komise

PŘESTUPKOVÁ

předseda Pavel Čornej
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Milena Hollmannová
Martina Havlíková
Ing. Matěj Mlčoch
(tato komise funguje jako tzv. zvláštní orgán obce a jako jediná provádí přenesený výkon státní správy v přestupkové agendě).

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ

předsedkyně Martina Havlíková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Irena Krejčová
Irena Michálková
Anežka Orlovičová

STAVEBNÍ, MAJETKOVÁ A PRO ROZVOJ INFRASTRUKTURY

předseda Ing. Petr Andres
tajemnice Ing. Šárka Musilová
členové Ing. Simona Strauchová
Mgr. Petr Šimek
Robert Havlík
Milan Špaček
Ing. arch. Aleš Krpata
Tomáš Horák

 DOPRAVY

předseda Ing. František Polák
tajemnice Jana Valtrová Vávrová
členové RNDr. Karel Seidl
Ing. Jan Schiesser, M. A
Martin Javůrek
Ing. Jan Maděra
Jaromír Luhan
Vladimír Vlček

PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS

předsedkyně Mgr. Lenka Kudláková
tajemnice Bohdana Růžičková
členové Martin Javůrek
Ing. František Polák
Mgr. Edita Šimková
Hana Morsteinová
Mgr. Helena Katzlingerová
Jiří Růžička
RNDr. Jana Smolíková, PhD.

GRANTOVÁ

předsedkyně Mgr. Jana Novotná
tajemnice Jana Valtrová Vávrová
členové Ing. Simona Strauchová
Mgr. Lenka Kudláková
Jiřina Haningerová
Tomáš Horák

 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

předseda Bc. Pavel Fryš
tajemnice Jana Valtrová Vávrová
členové Kateřina Wyss Kukula
Jana Bílková
Magdaléna Pávová
Lucie Matulová

ÚZEMNÍHO ROZVOJE

předseda Ing. arch. Jan Křivský
tajemnice Ing. Šárka Musilová
členové Mgr. Vojtěch Láska
Ing. arch. Jan Holna
Ing. Simona Strauchová

POVODŇOVÁ KOMISE

předsedkyně RNDr. Jana Plamínková
tajemnice Jana Szilvásiová
členové Mgr. Lenka Kudláková
Jana Valtrová Vávrová
Ing. Jan Schiesser, M. A
Mgr. Petr Šimek
Ing. Matěj Mlčoch

Komise jsou jmenovány starostkou Městské části Praha-Slivenec pro volební období 2018 – 2022