Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kontakty

Vedení MČ

Galerie

RNDr. Jana Plamínková

starostka
1. patro
stojí v čele úřadu
tel. 251 682 234, 220 870 084
mobil 602 102 684
starosta@praha-slivenec.cz

Působnost: vnější vztahy, rozpočet a financování, krizové řízení, územní plánování a strategický rozvoj, veřejná správa, majetek, výstavba,  infrastruktura, životní prostředí a městská zeleň, doprava, strukturální fondy EU, dotace, grantová politika, bezpečnost, legislativa

Galerie

Mgr. Lenka Kudláková

místostarostka
1. patro
Klub Švestka, kultura, volný čas, školství, zástupkyně Holyně, redakce Sliveneckého Mramoru
tel. 251 811 294
mobil 736 621 893
kudlakova@praha-slivenec.cz

Působnost: kultura, školství, výchova a vzdělávání, tělovýchova a sport, volný čas, sociální a zdravotní politika, Holyně, organizace a spolky, pohřebnictví, památky

Úřad MČ

Galerie

Ing. Matěj Mlčoch

Tajemník
1. patro
Odpovídá za organizaci úřadu z hlediska pracovněprávních vztahů, koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti. Ve věcech samostatné působnosti provádí činnost na základě rozhodnutí samosprávy.

tel: 220 513 107
mobil: 702 252 137
mlcoch@praha-slivenec.cz

Galerie

Ing. Šárka Musilová

Zástupkyně tajemníka
Úsek výstavby, majetku a investic – 1. patro
stanoviska k výstavbě, územní rozvoj a investiční akce, evidence majetku, včetně jeho inventarizace, CzechPoint, ověřování

tel: 251 813 754
mobil: 725 324 988
musilova@praha-slivenec.cz

Galerie

Remi Zedan

Úsek výstavby, majetku a investic – 1. patro
správa majetku městské části (pronájmy, vyúčtování aj.), správa dětských hřišť a mobiliáře ve vlastnictví MČ

tel: 251 811 587
mobil:
zedan@praha-slivenec.cz

Galerie

Ing. Petra Fellnerová

Úsek životního prostředí, dopravy a krizového řízení – přízemí
životní prostředí, doprava, místní poplatky – psi, zábory, ubytování, kácení stromů, rybářské lístky, participativní rozpočet, granty

tel: 251 812 249
mobil: 771 230 104

fellnerova@praha-slivenec.cz

Galerie

Jana Szilvásiová, DiS.

asistentka starostky – 1. patro
provozní a administrativní práce spojené s řízením městské části a s činností starosty, asistentka starosty a tajemníka, správa sociálních sítí, distribuce Sliveneckého Mramoru, vidimace a legalizace (ověřování)

tel: 251 812 234
szilvasiova@praha-slivenec.cz

Galerie

Dagmar Hůrková

Účetní a správce rozpočtu
Úsek ekonomický a kontrolní – 1. patro

vedení účetnictví MČ, správa rozpočtu, mzdová agenda, kontrola hospodaření

tel: 220 950 247
hurkova@praha-slivenec.cz

Galerie

Mgr. Jiřina Haningerová

vedení Veřejné knihovny Slivenec

Otevírací doba a další informace
na stránce knihovny
web: Knihovna ve Slivenci
email: knihovna@praha-slivenec.cz
tel: 251 811 297

Mgr. Šárka Havlíková – knihovnice (DPP)

Galerie

Daniel Sigan

Úsek údržby – vedoucí technických služeb
úklid a údržba komunikací, chodníků, zeleně a mobiliáře

mobil: 725 011 024

Pavel Burda –pracovník údržby
Petr Syrový – pracovník údržby
Petr Vaněk – pracovník údržby

Galerie

Jarmila Macourková

Úklid