Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Kontakty

Vedení MČ

RNDr. Jana Plamínková

starostka
1. patro
stojí v čele úřadu
tel. 251 682 234, 220 870 084
mobil 602 102 684
starosta@praha-slivenec.cz

Působnost: vnější vztahy, rozpočet a financování, krizové řízení, územní plánování a strategický rozvoj, veřejná správa, majetek, výstavba,  infrastruktura, životní prostředí a městská zeleň, doprava, strukturální fondy EU, dotace, grantová politika, bezpečnost, legislativa

Mgr. Lenka Kudláková

místostarostka
1. patro
klub Švestka, kultura, volný čas, školství, zástupkyně Holyně
tel. 251 811 294
mobil 736 621 893
kudlakova@praha-slivenec.cz

Působnost: kultura, školství, výchova a vzdělávání, tělovýchova a sport, volný čas, sociální a zdravotní politika, Holyně, organizace a spolky, pohřebnictví, památky

Úřad MČ

Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA

Tajemník
1. patro
Odpovídá za organizaci úřadu z hlediska pracovněprávních vztahů, koordinuje výkon státní správy v přenesené působnosti. Ve věcech samostatné působnosti provádí činnost na základě rozhodnutí samosprávy.

tel: 220 513 107
mobil: 601 209 050
salvet@praha-slivenec.cz

Ing. Šárka Musilová

Zástupkyně tajemníka
Úsek výstavby, majetku a investic – 1. patro
stanoviska k výstavbě, územní rozvoj a investiční akce, CzechPoint, ověřování

tel: 251 813 754
mobil: 725 324 988
musilova@praha-slivenec.cz

Jana Valtrová Vávrová

Úsek životního prostředí, dopravy a krizového řízení – přízemí
životní prostředí, doprava, místní poplatky – psi, zábory, ubytování, kácení stromů, rybářské lístky, participativní rozpočet, granty, CzechPoint, ověřování

tel: 251 812 249
valtrova@praha-slivenec.cz

Jana Szilvásiová, DiS.

asistentka starostky – 1. patro
provozní a administrativní práce spojené s řízením městské části a s činností starosty, zástupce starosty a tajemníka, správa webových stránek, distribuce Sliveneckého Mramoru

tel: 251 812 234
mobil: 702 252 137
szilvasiova@praha-slivenec.cz

Ing. Miroslava Staňková

Úsek správy majetku – 1. patro
správa majetku, vyúčtování služeb, energie

tel: 251 811 587
stankova@praha-slivenec.cz

Věra Blažková

Hlavní účetní
Úsek ekonomický a kontrolní – 1.patro
vedení účetnictví MČ, správa rozpočtu, mzdová agenda, kontrola hospodaření

tel: 251 812 260
blazkova@praha-slivenec.cz

Dagmar Hůrková

Správce rozpočtu
Úsek ekonomický a kontrolní – 1. patro

vedení účetnictví MČ, správa rozpočtu, mzdová agenda, kontrola hospodaření

tel: 220 950 247
hurkova@praha-slivenec.cz

Irena Krejčová

knihovnice Místní veřejné knihovny

úterý 13 – 18
středa 9 – 13
čtvrtek 15 – 19

tel: 251 811 297
knihovna@praha-slivenec.cz

Luboš Buriánek

Úsek údržby
úklid a údržba komunikací, chodníků, zeleně a mobiliáře

mobil: 725 011 024

Pavel Burda –pracovník údržby
Petr Syrový – pracovník údržby
Lukáš Dvořák –  pracovník údržby

Jarmila Macourková

Úklid