Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Klub seniorů

logo senioři 230Klub seniorů Slivence a Holyně

Kontakt:
Irena Krejčová
knihovnice
tel.: 251 811 297

e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz


Od září 2018 byl naplno zahájen provoz klubovny seniorů. KC „Na Půdě“ nahradil nevyhovující prostor v přízemí, který dosud Klub seniorů využíval. Nová klubovna pod střechou úřadu, kam je bezbariérový přístup, byla vybudována z dotačního titulu Operační program Praha-pól růstu ČR (Evropské strukturální a investiční fondy).

Senioři mají k dispozici klubové posezení, malou kuchyňskou linku s nejnutnějším vybavením,  několik počítačů a plochou TV obrazovkou pro promítání. Součástí je sociální zařízení. Některé akce Klubu seniorů jsou určeny pro širokou veřejnost.

Informace o akcích na www.praha-slivenec.cz , na vývěskách, osobně ve slivenecké knihovně.


Členem Klubu seniorů se může stát každý senior s trvalým bydlištěm ve Slivenci a Holyni, který má zájem být aktivní a účastnit se našich akcí, schůzek, zájezdů nebo se s námi jen setkávat.

Schůzky:
Scházíme se spolu pravidelně každé první pondělí v měsíci v 16.00 hod. v Klubu seniorů – budova Úřadu MČ, 2. patro. Těšíme se na Vás. Rozvrh klubu seniorů 

Náplň činnosti, aktivity:

  • kurzy (keramika, trénování paměti),
  • besedy (cestopisné, knižní, naučné),
  • výlety
  • cvičení (joga),
  • zájezdy (jednodenní s průvodcem)

Pozvánky na jednotlivé akce či kurzy najdete v Kalendáři městské části, na vývěskách a v časopisu Slivenecký mramor.


Zájezdy pro seniory

Také v tomto roce jsme pro slivenecké a holyňské seniory (trvale hlášené v naší městské části) připravili ve spolupráci s CK Arces nabídku čtyř poznávacích zájezdů. Zájezdy budou probíhat za stejných podmínek jako dosud. MČ výlety pro seniory od roku 2007 dotuje ze svého rozpočtu. Příspěvek účastníka zájezdu pro rok 2020 činí 300,-Kč. Prodej zájezdů u pí Růžičkové na ÚMČ. Info na tel.: 251 818 044

Prodej zájezdů pro seniory na příští rok bude zahájen v únoru 2020 na ÚMČ (v úředních hodinách – PO nebo ST, pí Růžičková, tel.: 251 818 044)

Všechny zájezdy jsou aktuálně zveřejňovány v sekci novinky

Aktuálně připravujeme:

23. 4. 2020 – LOKET, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – přesunut na 24. 6. 2020

28. 5. 2020 – LITOMYŠL, POLIČKA – přesunut na 15. 9. 2020

24. 9. 2020 – KLOKOTY, TÁBOR, SEZIMOVO ÚSTÍ

21. 10. 2020 – ŽITAVA, RUMBURK, SLOUP V ČECHÁCH – přesunut na 14. 10. 2020 a změněn ZÁKUPY, ČESKÁ LÍPA, SLOUP V ČECHÁCH

Cena je uvedena vždy za osobu a obsahuje dopravní služby, návštěvu avizovaných objektů, průvodcovské služby.

Cena pro seniory z MČ Praha – Slivenec  je  300,- Kč za zájezd ! ! !

Přihlášky a platby za zájezdy  přijímá  pí Růžičková  na  ÚMČ Praha-Slivenec v úředních hodinách. Přihláška = Platba !


Portály přátelské k seniorům

Besedy

Všechny besedy jsou zveřejňovány v sekci novinky


 Nápady a recepty klubu seniorů v podobě kuchařky

Kuchařka – původní záměr shromáždit a vyměnit si v kruhu seniorů nejlepší velikonoční recepty, se nám rozrostl jednak o příspěvky mladších ročníků a jednak tematicky. Je nám líto nechat zapadnout pouze v jednotlivých domácnostech vynikající předpisy vyzkoušené a prověřené generacemi, tak vám nabízíme ochutnávku.