Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Klub seniorů

logo senioři 230Klub seniorů Slivence a Holyně

Kontakt:
Irena Krejčová
vedení klubu
tel.: 251 811 297

e-mail: knihovna@praha-slivenec.cz


Od září 2018 byl naplno zahájen provoz klubovny seniorů. KC „Na Půdě“ nahradil nevyhovující prostor v přízemí, který dosud Klub seniorů využíval. Nová klubovna pod střechou úřadu, kam je bezbariérový přístup, byla vybudována z dotačního titulu Operační program Praha-pól růstu ČR (Evropské strukturální a investiční fondy).

Senioři mají k dispozici klubové posezení, malou kuchyňskou linku s nejnutnějším vybavením,  několik počítačů a plochou TV obrazovkou pro promítání. Součástí je sociální zařízení. Některé akce Klubu seniorů jsou určeny pro širokou veřejnost.

Informace o akcích na www.praha-slivenec.cz , na vývěskách, osobně ve slivenecké knihovně.


Členem Klubu seniorů se může stát každý senior s trvalým bydlištěm ve Slivenci a Holyni, který má zájem být aktivní a účastnit se našich akcí, schůzek, zájezdů nebo se s námi jen setkávat.

Schůzky:
Scházíme se spolu pravidelně každé první pondělí v měsíci v 16.00 hod. v Klubu seniorů – budova Úřadu MČ, 2. patro. Těšíme se na Vás.

Rozvrh KC Na Půdě:

  • Každé první pondělí v měsíci mezi 16:00-18:00 Schůzka seniorů
  • Každý pátek od 14:00 hod pronájem – logopedická poradna

 Náplň činnosti, aktivity:

  • kurzy (keramika, trénování paměti),
  • besedy (cestopisné, knižní, naučné),
  • výlety (naše výlety byly podkladem pro zajímavé Kvízy pro seniory)
  • cvičení (joga),
  • zájezdy (jednodenní s průvodcem)

Pozvánky na jednotlivé akce či kurzy najdete v Kalendáři městské části, na vývěskách a v časopisu Slivenecký mramor.


Zájezdy pro seniory

Každoročně připravujeme pro slivenecké a holyňské seniory (trvale hlášené v naší městské části) ve spolupráci s CK Arces nabídku poznávacích zájezdů. Zájezdy probíhají stále za stejných podmínek jako dosud. MČ výlety pro seniory od roku 2007 dotuje ze svého rozpočtu. Příspěvek účastníka zájezdu činí 300,-Kč.

Prodej zájezdů u pí Růžičkové na ÚMČ.

Info na tel.: 251 818 044

Všechny zájezdy jsou aktuálně zveřejňovány v sekci novinky

Aktuálně připravujeme:

NABÍDKA PLATÍ PRO SENIORY S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – SLIVENEC.

JEDNOTNÁ CENA 300,- KČ SPLATNÁ NA PODATELNĚ ÚŘADU MČ U PÍ RŮŽIČKOVÉ. PŘIHLÁŠKA = PLATBA !


Portály přátelské k seniorům

Besedy

Všechny besedy jsou zveřejňovány v sekci novinky


 Nápady a recepty klubu seniorů v podobě kuchařky

Kuchařka – původní záměr shromáždit a vyměnit si v kruhu seniorů nejlepší velikonoční recepty, se nám rozrostl jednak o příspěvky mladších ročníků a jednak tematicky. Je nám líto nechat zapadnout pouze v jednotlivých domácnostech vynikající předpisy vyzkoušené a prověřené generacemi, tak vám nabízíme ochutnávku.