Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Doprava

Městská část podporuje rozvoj individuální automobilové dopravy, dopravního spojení MHD a rozvoj zdravé cyklistické dopravy. Na mnoha místech jsou vybudovány stojany na kola, podporujeme budování cyklostezek. Strategií městské části je najít vyváženost mezi stále se zhušťující automobilovou dopravou a bezpečností chodců a cyklistů.

Parkoviště u rybníka, stejně tak parkoviště u č. 315 (Fit Švestka) umožňuje

parkování pouze na časově omezený úsek vyznačený dopravními značkami.

Podmínkou je vyznačení doby stání na parkovacích hodinách umístěných viditelně

za oknem vozidla.

 

Dopravní předpisy

Téměř na celém území městské části je povolená maximální rychlost 40 km/h vymezená dopravní značkou Zóna s dopravním omezením, konkrétně omezenou rychlostí. V oblastech Obytná zóna je maximální rychlost 20 km/h. Při výjezdu z Obytné zóny se vždy dává přednost (i bez dopravní značky), nelze uplatnit pravidlo pravé ruky! Setkat se můžete i se Zónou přednosti zprava.

Pozor na zákaz zastavení a stání:

  • v prostoru autobusové zastávky
  • na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní
  • na silniční vegetaci – travnaté pásy podél komunikací
  • před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
  • na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno

Zóny placeného stání v Praze

Na území městské části Praha-Slivenec nejsou a ani se neplánují zóny placeného stání.

Naši občané nemají nárok na předplatné parkovací karty nikde v Praze, ani na Praze 5, pro nás platí režim jako pro návštěvníky. Více informací na Parkuj v klidu.cz

Stručné informace       mapka harmonogramu

Parkování v MČ Praha-Slivenec

Na území městské části není žádné placené parkoviště. Parkovat bez omezení lze kdekoliv na komunikaci, kde je to umožněno dopravními předpisy a je potřeba pouze dodržovat konkrétní dopravní značení. Zejména je nutno dbát v oblastech vyznačených dopravním značením jako „Obytná zóna“ na to, že parkování je dovoleno pouze na vyznačených parkovacích místech. Důležité je dodržovat zákaz stání Tam, kde taková místa nejsou nebo jsou obsazená, nemůže být vozidlo zaparkováno jinde, než na soukromém pozemku. Parkoviště u rybníka, stejně tak parkoviště u č. 315 (Fit Švestka) umožňuje parkování pouze na časově omezený úsek vyznačený dopravními značkami. Podmínkou je vyznačení doby stání na parkovacích hodinách umístěných viditelně za oknem vozidla. Parkovací hodiny lze zakoupit na místním úřadě.

Cyklotrasy, turistika, naučné stezky

Městskou částí prochází cyklotrasy, turistické stezky a naučné stezky. Cyklotrasy buduje hlavní město Praha v souladu s národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v ČR. Naše městská část je pravidelným účastníkem Pražského cyklozvonění, které se koná u příležitosti Evpropského týdne mobility a Dne bez aut.

Zobrazit více…