Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Kontakty

Vedení MČ

RNDr. Jana Plamínková

starostka
stojí v čele úřadu, vykonává funkci tajemnice
tel. 251 682 234, mobil 602 102 684
starosta@praha-slivenec.cz

Mgr. Lenka Kudláková

místostarostka
klub Švestka, kultura, volný čas, zástupkyně Holyně
tel. 251 811 294, mobil 736 621 893
kudlakova@praha-slivenec.cz

Úřad MČ

Ing. Šárka Musilová

referentka úseku výstavby, majetku a investic
–   stanoviska k výstavbě, ověřování, územní rozvoj a investiční akce, CzP

tel: 251 813 754, mob.: 725 324 988
musilova@praha-slivenec.cz

Jana Valtrová

referentka úseku dopravy a životního prostředí 
–   evidence psů, povolování záborů, povolování kácení dřevin, správa a údržba komunikací a zeleně, životní prostředí, doprava.

tel: 251 812 249
valtrova@praha-slivenec.cz

Věra Blažková

referentka ekonomicko – finančního úseku
–   vedení účetnictví MČ, správa rozpočtu, výkaznictví, majetek, místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a ubytování.

tel: 251 812 260
blazkova@praha-slivenec.cz

Luboš Buriánek

pracovník úseku místního hospodářství
–   úklid a údržba komunikací, chodníků, zeleně a mobiliáře

mobil: 725 011 024

Petr Syrový – pomocný pracovník údržby
Pavel Burda – pomocný pracovník údržby

Jarmila Macourková

uklízečka