Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Kontakty

Vedení MČ

RNDr. Jana Plamínková

starostka
stojí v čele úřadu, vykonává funkci tajemnice
tel. 251 682 234, mobil 602 102 684
starosta@praha-slivenec.cz

Působnost: vnější vztahy, rozpočet a financování, krizové řízení, územní plánování a strategický rozvoj, veřejná správa, majetek, výstavba,  infrastruktura, životní prostředí a městská zeleň, doprava, strukturální fondy EU, dotace, grantová politika, bezpečnost, legislativa

Mgr. Lenka Kudláková

místostarostka
klub Švestka, kultura, volný čas, zástupkyně Holyně
tel. 251 811 294, mobil 736 621 893
kudlakova@praha-slivenec.cz

Působnost: kultura, školství, výchova a vzdělávání, tělovýchova a sport, volný čas, sociální a zdravotní politika, Holyně, Národní síť zdravých měst a Místní agenda 21, organizace a spolky, pohřebnictví, památky

Úřad MČ

Ing. Šárka Musilová

referentka úseku výstavby, majetku a investic
–   stanoviska k výstavbě, ověřování, územní rozvoj a investiční akce, CzP

tel: 251 813 754, mob.: 725 324 988
musilova@praha-slivenec.cz

Jana Valtrová Vávrová

referentka úseku dopravy a životního prostředí 
–   evidence psů, povolování záborů, povolování kácení dřevin, správa a údržba komunikací a zeleně, životní prostředí, doprava, participativní rozpočet, granty, ověřování

tel: 251 812 249
valtrova@praha-slivenec.cz

Věra Blažková

referentka ekonomicko – finančního úseku
–   vedení účetnictví MČ, správa rozpočtu, výkaznictví, majetek, místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a ubytování.

tel: 251 812 260
blazkova@praha-slivenec.cz

Luboš Buriánek

pracovník úseku místního hospodářství
–   úklid a údržba komunikací, chodníků, zeleně a mobiliáře

mobil: 725 011 024

Petr Syrový – pomocný pracovník údržby
Pavel Burda – pomocný pracovník údržby

Jarmila Macourková

uklízečka