Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

D0 515 ZKAPACITNĚNÍ

Hodnoceným záměrem je zvýšení kapacity Pražského okruhu (dálnice D0) v úseku mezi MÚK Slivenec (včetně) a MÚK Třebonice (mimo). Zkapacitnění představuje přidání jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy, příslušné úpravy mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů, odvodnění apod…

MČ Praha – Slivenec – vyjádření D0 515 zkapacitnění + příloha


Komplexní dokumentace EIA

Hlavní dokument

Dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí

Příloha 01

D0 515 zkapacitnění DIP 2027
Vyjádření TSK platnost DIP

Příloha 02

D0 515 zkapacitnění DIP 2050
Vyjádření IPR platnost DIP

Příloha 03

D0_515 zkapacitnění Rozptylová studie
D0_515 zkapacitnění Rozptylová studie-výkresy_50-57

Příloha 04

D0_515 zkapacitnění Hluková studie
D0_515 zkapacitnění Hluková studie – výkresy
D0_515 Protokol měření hluku
Protokol měření hluku Jinočany
Protokol měření hluku Slivenec

Příloha 05

D0_515 zkapacitnění Vlivy na zdraví

Příloha 06

D0_515 zkapacitnění Dendrologický průzkum
D0_515 zkapacitnění Dendrologický průzkum – výkresy

Příloha 07

D0_515 zkapacitnění Biologický průzkum

Příloha 08

D0_515 zkapacitnění Hodnocení dle §67 ZOPK

Příloha 09

D0_515 zkapacitnění Migrační studie

Příloha 10

D0_515 zkapacitnění Vlivy na krajinný ráz

Příloha 11

D0_515 zkapacitnění Vlivy na vody

Příloha 12

D0_515 Denní a týdenní variace dopravy
D0_515 Archiv dopravních kolon

Příloha 13

Natura KUSK
Natura MHMP
Vyjádření soulad ÚP Černošice
Vyjádření soulad ÚP MHMP
Vyjádření zařazení záměru MHMP

Výkresy

Situace širších vztahů 01
Přehledná situace 02a
Přehledná situace 02b
Přehledná situace 02c
Příroda a krajina 03a
Příroda a krajina 03b
Příroda a krajina 03c
Půda a lesy 04a
Půda a lesy 04b
Půda a lesy 04c
Geologie a voda 05a
Geologie a voda 05b
Geologie a voda 05c
Archeologie a památky 06a
Archeologie a památky 06b
Archeologie a památky 06c
Místa hlavních střetů 07a
Místa hlavních střetů 07b
Místa hlavních střetů 07c